Rahanpesulakia tunnetaan huonosti
Visma Solutionsin tänään julkaistun rahanpesulakitutkimuksen perusteella suomalaisyrityksillä on huono ymmärrys rahanpesulaista. Kuva: Getty Images

Tuore tutkimus: Rahanpesulaki ymmärretään huonosti suomalaisyrityksissä

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisyritykset noudattavat rahanpesulakia heikosti.

Visma Solutionsin tänään julkaistun rahanpesulakitutkimuksen perusteella suomalaisyrityksillä on huono ymmärrys rahanpesulaista, mitä tulee asiakkaan tuntemiseen.

Tutkimuksen mukaan velvoitteita hoitaa oikein vain alle puolet yrityksistä. Syynä riittämättömiin toimiin on tiedon puute ja lain noudattamisen aiheuttamat lisäkustannukset.

Tutkimuksen tekijät muistuttavat, että asiakkaan tunteminen on entistä tärkeämpää tarkentuneen rahanpesulainsäädännön takia. Lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä selkeitä toimenpiteitä rahanpesun pysäyttämiseksi. Sääntely koskee rahoitusalalla toimivien yritysten ohella myös esimerkiksi tilitoimistoja, kiinteistönvälittäjiä ja asianajotoimistoja.

Tutkimuksen mukaan valtaosa yrityksistä hoitaa vain osan rahanpesulain mukaisista velvoitteista. Velvoitteista parhaiten hoituu asiakkaiden ja heidän edustajiensa tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen. Sen sijaan vain 48 prosenttia yrityksistä säilyttää rahanpesulain mukaan oleelliset asiakkaan tiedot erillään muusta asiakastiedosta.

Vastaajista 45 prosenttia kertoo kouluttaneensa henkilöstöä asiassa tai tehneensä oman toiminnan riskiarvioinnin. Lain edellyttämiä sanktiolistatarkistuksia tekee 37 prosenttia vastaajista ja asiakaskohtaisia riskiarviointeja 29 prosenttia vastaajista. Finanssialan yrityksissä velvoitteita hoidetaan keskimääräistä paremmin.

Tutkimuksen mukaan valtaosa yrityksistä hoitaa vain osan rahanpesulain mukaisista velvoitteista.

Tunnistaminen usein passikopiolla

Tutkimuksen perusteella suurimmassa osassa yrityksiä on tiedostettu, että lain noudattamisessa olisi vielä parantamisen varaa. Esteenä lain noudattamiselle on useimmiten ymmärryksen puute. Monessa yrityksessä uskotaan, että omat asiakkaat eivät ole ”riskiasiakkaita”, koska kyseessä on kotimainen tai verrattain pieni yritys. Pieni osa vastaajista uskoo, että asiakastietojen kerääminen on laitonta.

Kaksi kolmesta tutkimukseen osallistuneesta yrityksestä sanoo, että rahanpesulain noudattaminen aiheuttaa heille lisäkustannuksia. Velvoitteiden noudattamista pidetään hankalana ja aikaa vievänä asiana, joka aiheuttaa stressiä ja ylimääräistä työtä.

Tutkimus osoittaa, että velvoitteita hoitavat tekevät sen manuaalisesti. Yli puolet vastaajista (56 prosenttia) kertoo tunnistavansa asiakkaansa henkilökohtaisesti passikopion avulla, vaikka sähköinen tunnistautuminen olisi useimmissa tapauksissa helpompaa.

Visma Solutionsin teettämä tutkimus rahanpesulain noudattamisesta toteutettiin lokakuussa 2023. Siihen vastasi 342 kirjanpito-, pankki-, vakuutus-, sijoitus, kiinteistö-perintä- ja lakiasiaintoimialaa edustavaa suomalaisyritystä.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus