7.9.2022 klo 09:00
Uutinen

Tuotantokustannusten voimakas nousu näkyy syksyn pk-yritysbarometrissa

Uudenmaan yrittäjien suhdannenäkymät ovat koko maan sekä lähialueen keskiarvoa negatiivisemmat. Myös odotukset liikevaihdon kehittymisestä jäävät keskimääräisestä tasosta.

Yritysten heikentyneisiin näkymiin lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaikuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama hintojen nousun kiihtyminen. Lisäksi koronapandemian jäljiltä globaalit tuotantoketjut eivät ole vielä täysin elpyneet ja energiamarkkina on myllerryksessä.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 800 yritystä. Vastausaika oli kesä-heinäkuu vuonna 2022.

Uudenmaan Yrittäjien alueella pk-yritysten kannattavuus laskussa – kasvuhalukkuutta ja työllistämistä ei olla hylätty

– Huolestuttavaa on, että kannattavuusodotukset ovat selvästi pakkasella, ja aiempaa useampi yrittäjä odottaa kannattavuuden jäävän miinukselle kuin plussalle. Kasvuhaluisten yrittäjien osuus ei ilahduttavasti kuitenkaan ole kääntynyt laskuun, Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska sanoo.

– Tuotantokustannusten nousuodotukset ovat voimakkaita. Erityisesti raaka-aineiden ja muiden välituotteiden hintojen odotetaan nousevan ripeästi. Yritysten omien tuotteiden ja palveluiden kasvanut hinnoitteluvara ei välttämättä kykene kompensoimaan välituotteiden hintojen nousua, Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Koko maassa 17 prosenttia pk-yrityksistä aikoo lisätä henkilökunnan määrää. Sen sijaan kymmenes yrityksistä odottaa henkilöstön määrän vähentyvän. Suurin joukko pk-yrityksiä aikoo pitää kuitenkin kiinni nykyisestä henkilöstöstään. Uudenmaan Yrittäjien alueella odotukset henkilökunnan määrästä  ovat liki koko maan tasoa, mutta ovat selvästi pääkaupunkiseutua ja Hämettä heikommat.

Näkyykö yleinen epävarmuus yritysten rahoituksessa?

Uudenmaan Yrittäjien alueen yritykset ovat hakeneet rahoitusta tyypillisimmin investointeihin sekä käyttöpääomaksi kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Yrityskauppoihin sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen rahoitusta on haettu muuta maata vähemmän.

Rahoituksen huonon yleisen saatavuuden lisäksi kireät vakuusvaatimukset sekä korkea oman pääoman vaatimus mainitaan yleisimmiksi esteiksi rahoituksen hakemiseen tai saamiseen.

– Näyttää siltä, että rahoituksen saatavuus on Uudellamaalla silti edelleen valtakunnallisesti suhteellisen hyvällä tasolla. Yritysten on tärkeää tehdä kasvu- ja investointisuunnitelmia myös epävarmoina aikoina. Finnveran takaus voi helpottaa rahoituksen järjestymistä, kertoo Finnveran Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Lue lisää Pk-yritysbarometrista ja löydä tutkimusraportit täältä