11.2.2022 klo 14:27
Uutinen

Turku – elinvoimainen kaupunki

Turun Yrittäjien hallituksen kannanotto Turun kaupungin strategiaan: www.turku.fi/kaupunkistrategia

Elinvoimainen kaupunki vaatii yrittäjämyönteisen tuen kaikkeen liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvään toimintaan. Tärkeinä asioina on vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu alueella, työntekijöiden ja osaajien turvattu saanti, laajat verkosto- ja toimintamahdollisuudet sekä hyvät kulkuyhteydet.
Lyhyen aikavälin ehkä suurin haaste, maakuntauudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen ja toimintaedellytyksiin tulee selvittää perusteellisesti ja sopeuttaa kaupungin hallinto sekä toiminta muuttunut tilanne huomioiden.
Pidemmällä aikavälillä toteuttavat merkittävät investoinnit ja muutokset palvelurakenteessa tulee selvittää tapauskohtaisesti puolueettoman tahon toimesta ennen sitovien päätösten tekemistä. Vain näin toimimalla voidaan turvata kaupungin, sen veronmaksajien ja asukkaiden, että elinkeinotoiminnan harjoittajien etu.
Kaupungin talouden hoitamisen ja -toiminnan tulee perustua tiedolla johtamiseen. Päätöksenteon tueksi ja käytännön johtamiseen on tarjolla lukuisa määrä laajoihin tietokantoihin perustuvia taloustoiminnan johtamista ja ohjaamista tukevia, helposti ja nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja.
Kaupungin, elinkeinonharjoittajien sekä asukkaiden välistä vuoropuhelua tulee lisätä ja hyödyntää tätä kautta saatavaa, päätöksenteon perusteena ja tukena olevaa lisätietoa. Eri tahojen osallistuminen laajalti käytävään vuoropuheluun on mahdollista toteuttaa mm. hyödyntämällä digitaalisia kanavia vuoropuhelussa.