26.2.2017 klo 07:02
Uutinen

Tutkimus: Myös vasemmistossa kannatusta yhdenvertaiselle sopimiselle työpaikalla

Pitäisikö työpaikoilla saada sopia yhdenvertaisesti riippumatta järjestäytymisestä? Suomalaisten mielestä vastaus on kyllä. Tämä kysymys sain laajan tuen kansalaisilta Luottamuspuntari 2017 -kyselytutkimuksessa.

Yrittäjäsanomat teetti Kantar TNS:llä tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta työpaikoilla tapahtuvaan sopimiseen työntekijöiden ja työnantajien välillä. Luottamuspuntari-tutkimus toteutettiin helmikuussa. Siihen vastasi 1040 kansalaista.

Vastaajista 71 prosenttia on samaa mieltä, että työntekijöillä pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua sopimiseen työpaikalla riippumatta järjestäytymisestä. Kymmenes vastusti väittämää.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitääkö työntekijöille ja työnantajille antaa mahdollisuus sopia työpaikoilla myös työehtosopimuksista poiketen. Vastaajista 65 prosenttia kannattaa mahdollisuutta sopia toisin, kun taas viidennes suomalaisista vastustaa tätä. Mahdollisuudella sopia työehtosopimuksista poiketen tarkoitetaan esimerkiksi työaikajärjestelyihin ja palkkausjärjestelmiin liittyviä asioita.

Minimipalkkoja matalammat palkat jakavat mielipiteitä

Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Jaakko Hyry nostaakin tuloksista esiin sen, että yleisellä tasolla suomalaiset kannattavat oikeutta sopia yhdenvertaisesti työpaikalla.

– Mutta on olemassa asioita, niin kuin minimipalkkakysymys, johon puuttumien on todella vaikeaa, koska sitä vastustetaan yleisemmin. Se kytkeytyy yleisemminkin keskusteluun työstä ja työn luonteen muuttumisesta, Hyry arvioi.

Neljännes vastaajista mahdollistaisi työskentelyn tessien minimipalkkoja matalammilla palkoilla ja lähes kuusi kymmenestä vastusti kyseistä väittämää.

Väittämä, että henkilöperusteista irtisanomista pitää helpottaa pieniltä yrityksiltä työllisyyden vuoksi, kerää reilun kolmanneksen tuen, kun taas 38 prosenttia on eri mieltä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan hänet yllätti tuloksessa se, että irtisanomissuojan höllentämisellä on niin vahva kannatus.

Paikalliselle sopimiselle vahva tuki, kannatusta myös vasemmistossa

Tulosten tarkastelu puoluekannatuksen mukaan tuo esiin eroja. 91 prosenttia kokoomuslaisista vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siinä, että työntekijöillä pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua sopimiseen työpaikalla riippumatta järjestäytymisestä.

Kantar TNS:n tutkimuksessa keskustalaisista vastaajista 84 prosenttia kannattaa ja 11 prosenttia on täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämästä. Seuraavaksi eniten kannatusta on perussuomalaisten piirissä, missä reipas enemmistö kannattaa yhdenvertaista mahdollisuutta sopia.

Vihreillä ja SDP:llä enemmistö vastasi myöntävästi, SDP:llä vain niukka enemmistö. Sen sijaan vasemmistoliitossa väittämän kannatus hupenee vielä hieman tästä.

– Tutkimus osoittaa, että työpaikkasopimisella on erittäin laaja suomalaisten kannatus poliittisen kentän melkein laidalta laidalle. Suomalaiset ymmärtävät sen, että pitää olla mahdollisuus sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, jos sitä molemmat osapuolet työpaikoilla haluavat, Mikael Pentikäinen tulkitsee.

Pentikäinen uskoo, että enemmin tai myöhemmin nämä paikallisen sopimisen muurit murtuvat, vaikka tällä vaalikaudella ei ehkä mitään isompaa tapahdu.

– Huomattavaa tässä on, että viidennes vasemmistolaisista ei osaa arvioida väittämää. Se on kysymyksenä sellainen, että ovat jääneet miettimään, mitä se tarkoittaa, Jaakko Hyry arvioi.

Suomalaiset eivät sulata syrjintää

Pitäisikö työntekijöille ja työnantajille antaa mahdollisuus sopia työpaikoilla myös työehtosopimuksista poiketen? Kokoomuksessa ja keskustassa tämä kysymys sai vankan tuen. Perussuomalaisistakin 65 prosenttia kannattaa väittämää. Vihreistä selkeä enemmistö kannattaa, kun taas demareista tasan puolet kannattaa. Vasemmistoliitossa enemmistö on vastaan.

Kysymys työskentelystä minimipalkkoja alemmilla palkoilla saa selkeän kannatuksen kokoomuksessa, ja keskustassa lähes puolet kannattaa väittämää.

Yrittäjäjärjestön Pentikäinen on tyytyväinen, että tutkimuksen tulokset tukevat paikallista sopimista.

– Erityisen tärkeää on se, että ammattiyhdistysliikkeen jäsenkunta on valmis tekemään uudistuksia, jotka tuovat Suomeen lisää työtä.

Pentikäinen myös alleviivaa, että tulokset osoittavat myös sen, että suomalaiset eivät sulata minkäänlaista syrjintää työpaikoilla. Tutkimuksen puoluekohtaiset otokset ovat pieniä, joten puoluekohtaiset prosentit ovat suuntaa antavia.

Ammattiliitoissa vahva tuki yhdenvertaiselle sopimiselle

71 prosenttia STTK:n liittojen jäsenistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että sopiminen pitää olla mahdollista yhdenvertaisesti riippumatta järjestäytymisestä. Akavalaisilla vastaava luku on lähes 75 prosenttia. SAK:laisissa vastaajissa kannattajia oli 53 prosenttia.

Sopiminen työehtosopimuksista poiketen ei ole Suomessa mahdollista tällä hetkellä. Lisäksi liittoihin kuulumattomat työntekijät eivät voi osallistua luottamusmiehen valintaan. Luottamusmies voi olla vain ammattiliiton jäsen, ja hänen valintaansa voivat osallistua vain toiset saman liiton jäsenet. Työntekijöistä kuuluu tällä hetkellä ammattiliitoihin runsaat 60 prosenttia.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi