21.8.2018 klo 11:34
Uutinen

Tutkimus omistajuudesta ja pörssistä – Nämä syyt saavat perheyhtiönkin harkitsemaan listautumista

Tuoreesta tutkimuksesta selviää, että perheiden omistamat pörssiyritykset menestyvät keskimäärin muita pörssiyhtiöitä paremmin. Perheet ja suvut ovat merkittävä omistajaryhmä Suomessa.

Tarkastelluista pörssiyhtiöistä 62, eli 58 prosenttia, oli vähintään 10-prosenttisesti jonkin perheen omistuksessa vuonna 2016. Aalto-yliopisto professori Seppo Ikäheimon ja työelämäprofessori Olli-Pekka Lumijärven tutkimus vertailee perheomisteisten pörssiyhtiöiden toimintaa, menestystä, omistajuutta, hallituksia ja johdon palkitsemista muihin listayhtiöihin.

Ikäheimo ja Lumijärvi tarkastelevat tutkimuksessaan perheomisteisia pörssiyhtiöitä ajanjaksolla 2007–2016. Ikäheimon mukaan tutkimuksen valossa perheomisteiset yhtiöt ovat lisäksi usein hyviä sijoituskohteita.

Perheomisteisella yhtiöllä tarkoitetaan pörssiyritystä, jossa yksityishenkilöllä tai omistajaperheellä on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön äänistä. Kymmenessä vuodessa pörssilistattujen perheomisteisten yhtiöiden määrä on vähentynyt neljällä, mutta niiden osuus kaikista pörssiyhtiöistä on noussut yhdellä prosenttiyksiköllä. Suuria suomalaisia omistajasukuja ovat muun muassa Herlinit, Paasikivet ja Ehrnroothit.

Miksi perheyhtiö listautuu pörssiin?

Perheomisteisella yhtiöllä on yleensä vahva pääomistaja, joka haluaa kehittää yhtiötään omana luomuksenaan. Miksi sitten tällainen yritys hakeutuu pörssiin?

Tutkijat ovat selvittäneet, mitä lisäarvoa pörssi haastateltavien mielestä tuo. Tutkimuksen mukaan jotkut omistajat totesivat, että pörssiyhtiömuoto helpottaa sukupolvenvaihdoksia ainakin niissä tapauksissa, joissa omistus on hajautunut laajemmalle.

– Lisäksi monet haastateltavat kokivat, että ammattijohdon rekrytointi on helpompaa pörssiyhtiöön kuin listautumattomaan yhtiöön. Kun yritys on listattu, sitä koskevat samat governance-, tulosjulkistus- ja compliance-säännöt kuin muitakin listayhtiöitä.

Muita syitä perheomisteisten yhtiöiden listautumiseen ovat muun muassa mahdollisuus ohjata yritystä entistä ammattimaisemmin ja kansainvälistymisen vauhdittaminen. Yksi merkittävä syy on kasvun ja investointien rahoittaminen. Listautumisesta aiheutuu yritykselle myös haasteita, mutta kaiken kaikkiaan tutkijat toteavat, että haastattelujen perusteella listautumisen hyödyt näyttäisivät olevan merkittävämmät kuin haitat.

Perheiden omistamat yhtiöt menestyvät muita paremmin

Perhetaustaisten pörssiyhtiöiden liikevoittoprosentti ja pääoman tuotto ovat korkeampia, osaketuoton riski alhaisempi ja osinkotuotto parempi kuin muissa yrityksissä. Lisäksi yritysten arvostus on jonkin verran alhaisempi muihin listayrityksiin verrattuna.

– Perheet kehittävät yhtiöitä pitkällä tähtäimellä, mutta varovat riskejä. Suomeen tarvitaan lisää tällaisia hyviä omistajia, jotka ajattelevat yrityksen etua pitkäjänteisesti ja luovat sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia, professori Seppo Ikäheimo kommentoi.

Perheomisteiset yhtiöt eivät eroa verrokeistaan velkaantumisen tai liikevaihdon kasvun osalta, mutta kasvuvaraa ulkomaille näyttää olevan.

– Liikevaihdosta muita yrityksiä merkittävästi pienempi osuus tulee viennistä, Ikäheimo nostaa esiin tuloksia.

Vain harva listautuu

Vaikka perheomisteiset yhtiöt menestyvät, tutkittujen kymmenen vuoden aikana vain kaksi listautui.

– Arvopaperimarkkinat toimivat parhaiten, kun markkinoilla on paljon erilaisia ja eri kokoisia sijoittajia. Suomessa suurin puute on keskikokoisista omistajista kuten perheistä. Eläkeyhtiöiden yhdistyminen on johtanut miljardiluokan sijoittajainstituutioiden syntymiseen. Osakkeita omistavia yksityishenkilöitä on yli 800 000. Näihin omistajaryhmiin verrattuna pörssiyhtiöissä omistajina olevia sukuja on edelleen vain vähän, toimitusjohtaja Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä kommentoi.

Pörssisäätiö myönsi tutkimukselle 15 000 euron apurahan.

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi