9.5.2017 klo 13:31
Uutinen

Tutkimus paljastaa: Innovatiivisuus ei kiinnosta uusia suomalaisfirmoja

Microsoftin toteuttama tutkimus antaa nuivan kuvan suomalaisten pk-yritysten kasvuhakuisuudesta ja halusta kehittää uusia innovaatioita.

Keväällä toteutetun tutkimuksen perusteella Suomi erottuu innovaatiohalukkuudessa selvästi muusta Euroopasta. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa sitä, mikä on merkittävin syy uuden yrityksen perustamiseen. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista valitsi ykkösvaihtoehdoksi halun tuoda markkinoille innovatiivisia tuotteita tai palveluita.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä lähes 13 000 yritystä kahdestakymmenestä eri Euroopan maasta. Innovatiivisuudesta kysyttäessä suomalaisyritykset jäivät peränpitäjiksi.

Tutkimustulosten mukaan Suomessa suurin syy yrityksen perustamiseen on tarve saada töitä.

Ainoastaan 26 prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä näkee tulosten perusteella yrityksen kasvun mahdollisuutena kehittää omaa osaamista, pitää hauskaa tai jättää elämässä tilaa muullekin kuin työlle. Euroopassa vastaava luku oli keskimäärin luku 43 prosenttia.

Vain 21 prosenttia suomalaisyrityksistä pitää yrityksen kasvua keinona ansaita enemmän, kun muista eurooppalaisista pk-yrittäjistä näin ajattelee keskimäärin 37 prosenttia.

Pk-yrityksillä on keskeinen rooli Suomen taloudelle. Niiden liiketoiminnan osuus on noin 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja vuosittainen liikevaihto noin 220 miljardia euroa. Pk-yritykset työllistävät Suomessa yli 900 000 ihmistä eli yli kolmanneksen työvoimasta.

Microsoftin teettämässä tutkimuksessa selvitettiin yritysten ja niiden perustajien motivaatiota liiketoimintaan. Microsoft toteutti tutkimuksen yhteistyössä Hult International Business Schoolin kanssa. Suomesta tutkimukseen osallistui 500 mikroyritystä, pientä tai keskisuurta yritystä.

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen@yrittajat.fi