29.6.2018 klo 15:14
Uutinen

Tutkimus: Taksiuudistus ja taksiyrittäjien määrä arveluttaa asiakkaita

Turvallisuus on taksissa tärkeämpää kuin hinta – ja taksiuudistus herättää kysymyksiä kansalaisten keskuudessa, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Suomen suurimman taksialan yrityksen Lähitaksin teettämän tutkimuksen mukaan 1 000 vastaajasta jopa 60 prosentin mielestä turvallisuus on kaikkein tärkein tekijä taksikyydin valinnassa.

Sunnuntaina 1. heinäkuuta voimaan astuvasta taksiuudistuksesta ja sen vaikutuksista vastaajat ovat epätietoisia. Erityisesti se, että erilaiset taksiyrittäjät lisääntyvät, arveluttaa yli puolta vastaajista. Lisäksi joka toinen vastaaja kokee, että hinnan kilpailuttaminen etukäteen on hankalaa. 35% vastanneista ei osannut ottaa kantaa tähän kysymykseen lainkaan.

Halpa hinta on Suomalaiset taksinkäyttäjinä -kyselytutkimuksen mukaan toiseksi tärkein tekijä taksipalvelun valinnassa (54%). Kolmanneksi tärkein kriteeri (39%) on taksin tilaamisen helppous ja nopeus. Valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa kuljettajan palveluhenkisyys ja ammattitaito koettiin myös tärkeäksi.

Uskoa ja epäilyksiä

Alalle tulevien uusien toimijoiden myötä taksin saatavuuden paranemiseen ja hintaneuvotteluun uskoo yhtä moni suomalainen kuin sitä epäileekin (30% vs. 25%). Suomalaiset arvioivat, että uudet toimijat lisäävän osaltaan saatavuutta, mutta vastaavasti pelkäävät, että paikallisesti taksin saatavuus kuiteinkin heikentyy, koska taksiuudistuksen myötä kuljettajien ei ole enää pakko päivystää omalla alueellaan.

Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen allekirjoittaa suomalaisten näkemykset ja laatuvaatimukset taksipalvelulle.

– Kyselyn tulokset eivät yllätä, vaan päinvastoin vahvistavat meidän käsitystämme suomalaisesta taksimarkkinasta. Taksiuudistuksen jälkeen kuluttajien tekemillä valinnoilla on merkitystä, ja asiakkaan kannattaa jatkossakin kiinnittää huomiota siihen, kenen kyydissä kulkee, Pentikäinen muistuttaa.

Jopa kolme neljästä vastaajasta toivoo, että perinteinen taksipalvelu säilyttää korkean laatunsa myös jatkossa. Laadun tärkeys kasvaa selvästi iän mukana. 55-75 -vuotiaista vastaajista 43 prosenttia on korkean laadun kannalla, kun 25-34-vuotiaista tätä mieltä on 25 prosenttia.

toimitus(at)yrittajat.fi