15.5.2018 klo 13:12
Uutinen

Tutkimus: Vastuullisuuden mittareina seurataan yllättäen asiakas- ja työtyytyväisyyttä

Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt ovat jo suurempia kuin siihen käytetyt resurssit. Näin vastasi valtaosa, eli 81 prosenttia FIBSin kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Yritysvastuuverkoston Yritysvastuu 2018 -tutkimuksen mukaan näin nähtiin erityisesti suurissa, yli 200 miljoonan liikevaihdon yrityksissä, joista 88 prosenttia näkee nyt hyödyt panostuksia suurempina. Vastaava luku pienemmissä yrityksissä oli 73 prosenttia.

– Tulos kertoo, että yritysvastuu on selvästi siirtynyt hyväntekeväisyydestä liiketoiminnan ytimeen. Kiitos tästä kuuluu pitkälti kuluttajille, sijoittajille ja muille yritysten sidosryhmille. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta, ja ne yritykset, jotka ovat oikeasti kuunnelleet asiakkaitaan, ja panostaneet systemaattisesti vastuullisuuteen esimerkiksi kehittämällä hankintakäytäntöjään, alkavat nyt nähdä työn tulokset viivan alla, sanoo FIBSin johtava asiantuntija Siru Sihvonen.

Tutkimuksen mukaan yritykset seuraavat vastuullisuustavoitteiden täyttymistä erityisesti asiakastyytyväisyyden ja työtyytyväisyyden kautta. Sihvosen mukaan tämä johtunee siitä, että asiakas- ja työtyytyväisyydelle on mittarit, ja näitä on helppo mitata.

Nesteen johtaja kannustaa menemään pienin askelein eteenpäin

FIBS ry:n tilaisuudessa puhunut Nesteen Uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta-alueen johtaja Kaisa Hietala hämmästeli tutkimuksen löydöstä, että yritykset kokevat haasteelliseksi kestävän kehityksen asioiden viemisen strategiaan.

– Jos haaste ei ole siinä, että ylin johto ei ole sitoutunut, eikä kustannuksissa eikä osaaminenkaan ole haaste. Miten se haaste voi olla, että me yritykset emme saa vietyä näitä asioita strategiaan. Nyt pitää miettiä, pitäisikö yksinkertaistaa, pitäisikö mennä pienin askelein eteenpäin. Voi edetä ns. inside out, eikä outside in, eli aloittaa siitä, että mitä se vastuullisuus meidän yritykselle on ja mitä se meille tuo.

Reilut 70 prosenttia huomioi vastuullisuuden hankinnoissaan

73 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoittaa huomioivansa vastuullisuuskriteerit omissa hankinnoissaan, ja lähes joka toinen panostaa lapsi- ja pakkotyövoiman torjuntaan. Jo 85 prosentilla (65 prosenttia vuonna 2017) kyselyyn vastanneista yrityksistä on koko toiminnan kattava eettinen toimintaohjeisto. Valtaosa on laatinut ohjeiston myös alihankkijoilleen.

Vastuullisuuden hyötyjen realisoituessa aihe on alkanut kiinnostaa entistä enemmän myös yritysten ylintä johtoa. 78 prosenttia yrityksistä ilmoittaa käsittelevänsä yritysvastuukysymyksiä johtoryhmässä. Kyselytutkimuksen mukaan tästä huolimatta vain joka toinen yritysvastuusta vastaava johtaja tai päällikkö on mukana keskusteluissa.

– Hyvästä kehityssuunnasta huolimatta vastuullisuus näyttää edelleen olevan yrityksissä ensisijaisesti tukitoiminto, Siru Sihvonen toteaa.

Hallitusammattilainen Kirsi Sormusen mukaan jo osakeyhtiölaissa nousee esiin yhtiön velvoite vastuullisuuteen.

– Yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua, laissa sanotaan. Yritysvastuu on juuri tätä, eli toimia vastuullisesti yhteiskunnassa.

Hän on muun muassa Suomen Mentoreiden hallituksen jäsen, DIFin Senior Advisor vastuullisuuskysymyksissä ja Suomen Kiertotalousohjelman toinen puheenjohtaja

FIBSin Yritysvastuu 2018 -tutkimus on alan laajin kyselytutkimus Suomessa. Tutkimuksessa on selvitetty suurten ja keskisuurten suomalaisyritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytäntöjä, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Tutkimukseen osallistui 185 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä. Tutkimuksen toteutti T-Media FIBSin toimeksiannosta. FIBS-verkostossa on mukana jo yli 300 yritystä ja yhteisöä.

Kuvassa Kirsi Sormunen

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi