Varpu Sankelo tutki väitöskirjassaan 50+ -vuotiaiden ensiyrittäjyyttä. Sankelo väittelee perjantaina 25. helmikuuta. Kuva: Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto
21.2.2022 klo 12:00
Uutinen

Tutkimus: Viidenkympin villitys voi innostaa yrittäjäksi – Rajapyykki muuttaa haaveilun toiminnaksi

Viidenkympin villitys innostaa myös yrittäjäksi. Väitöstutkimuksen mukaan tuolloin tehdään isoja muutoksia elämässä, mikä voi tarkoittaa myös yrityksen perustamista.

Viidenkymmenen siirtymä, eli ikävuodet 50 vuodesta 55 vuoteen, työntää yksilöitä tekemään isoja muutoksia elämässään. Varpu Sankelon Vaasan yliopistoon tekemän väitöstutkimuksen mukaan tämä niin kutsuttu ”viidenkympin villitys” voi aktivoida myös yrittäjäksi ryhtymistä.

– Psykologisesti viidenkymmenen siirtymä on merkittävä ajanjakso. Tutkimukseni osoittaa, että tämä eliniän vaihe työntää ihmistä tekemään suuria muutoksia elämäänsä, sillä työuraa on vielä pitkästi jäljellä ennen eläkeikää, sanoo Vaasan yliopistossa 25. helmikuuta väittelevä Sankelo.

Sankelon mukaan 50+ -ensiyrittäjät ovat usein haaveilleet yrittäjyydestä jo vuosien ajan. Viidenkympin rajapyykin ylittäminen tuokin kipinän, joka voi muuttaa haaveilun toiminnaksi.

– Vaikka sisäinen halu muutokseen on voimakas, niin 50+ -ensiyrittäjä tarvitsee ulkopuolisen sysäyksen, joka herättelee hänen toimijuuttaan. Yrittäjäksi ryhtyminen ei lähde tuosta vaan käyntiin, sillä yli 50-vuotias on harkittujen siirtojen tekijä, lisää Sankelo.

Varpu Sankelon johtamisen väitöskirjassa tarkastellaan 50+ -ensiyrittäjien identifioitumista ja yrittäjäidentiteetin muodostumista toimijuuden käsitteen kautta sekä elämänkaaren vaiheen vaikutusta yrittäjäksi ryhtymiseen.

Väitöskirjaansa varten Sankelo tarkasteli neljän yli 50-vuotiaana yrityksensä ensimmäistä kertaa perustaneen yrittäjän elämäntarinaa kahdessa eri vaiheessa, kuuden vuoden välein. Pitkittäistutkimusta 50+ -ensiyrittäjyydestä ei vielä ole tehty, joten tältä osin tutkimus on ainutlaatuinen.

Näyttämisen halua omasta osaamisesta

Sankelon mukaan 50+ -ensiyrittäjillä on vahvuuksia, jotka auttavat heitä menestymään yrittäjyydessään. Nämä vahvuudet antavat ikääntyville työntekijöille mahdollisuuden valita yrittäjyys keinoksi työuran pidentämiselle ja aiempaa antoisammalle uran loppuvaiheelle.

Tutkimuksessa haastateltujen yrittäjien tarinat nostivat esiin sen, että 50+ -ensiyrittäjyys voi olla myös kansantaloudellisesti merkittävää, kauaskantoista ja työpaikkoja luovaa kasvuyrittäjyyttä. Haastatteluissa nousi esiin näyttämisen halu omasta osaamisesta sekä itselle että muille, sekä tavoite saada palkka oman ahkeruuden perusteella.    

”Haastatteluissa nousi esille tavoite saada palkka oman ahkeruuden perusteella”

Varpu Sankelo

Väitöskirjatutkimuksen mukaan 50+ -ensiyrittäjyyteen vaikuttaa kolme eri toimijuutta. Nämä ovat eteenpäinpyrkivä toimijuus, tunnetoimijuus ja mukautuva toimijuus.

Sankelon tutkimus paljastaa, että vaikka yrittäjyys perustuu jo olemassa olevaan osaamiseen, 50+ -yrittäjä haluaa oppia myös uusia asioita.

– Kannustan niitä henkilöitä ryhtymään yrittäjiksi, jotka kokevat oman ammatillisen osaamisensa riittävän oman yritystoiminnan pyörittämiseen. Haastattelemani yrittäjät kokivat yrittäjyyden mahdollisuutena vaikuttaa omaan elämään ja tehdä työtä omien arvojen mukaisesti, Sankelo kertoo.

Sankelon mukaan iän mukana tullutta elämänkokemusta tulisi arvostaa yhteiskunnassa enemmän.

− Yhteiskunnassa tulisi lopettaa lainsäädännöllä ikääntyneiden syrjintä ja antaa kaikille mahdollisuus pysyä työelämässä eläkeikään asti. Erityisesti yrittäjyydessä elämän kokonaisuutta ymmärtävä ja eettisyyttä korostava henkilö näyttää menestyvän, Sankelo sanoo. 

Toimitus
Toimitus