Näin paljon YEL-maksua saa korottaa
Lakimuutoksen siirtymäsäännösten mukaisesti ensimmäisellä sekä seuraavalla kolmen vuoden päästä tehtävällä tarkistuskerralla eläkeyhtiö voi tarkastuksensa tuloksena korottaa YEL-työtuloa enintään 4 000 euroa. Kuva: Getty Images

Työeläkeyhtiöiden YEL-tarkistukset alkoivat – Näin paljon YEL-työtuloa saa enimmillään korottaa

Yrittäjien YEL-asiantuntija korostaa, että eläkeyhtiön on kuultava yrittäjän näkemystä ja otettava se huomioon päätöksenteossa.

YEL-lakimuutos astui voimaan kuluvan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä. Eläkeyhtiöt tarkastavat kaikki voimassa olevat YEL-vakuutukset, jotka ovat olleet voimassa vähintään kolme vuotta ja joihin ei ole tehty olennaista muutosta viimeisten kolmen vuoden aikana. Eläkevakuuttajat tekevät tämän jälkeen yrittäjälle suosituksen uudesta työtulosta.

Sosiaalisessa mediassa tarkistukset ovat herättäneet keskustelua muun muassa siitä, minkä verran YEL-työtulo mahdollisesti nousee.

– Lakimuutoksen siirtymäsäännösten mukaisesti ensimmäisellä sekä seuraavalla kolmen vuoden päästä tehtävällä tarkistuskerralla eläkeyhtiö voi tarkastuksensa tuloksena korottaa YEL-työtuloa enintään 4 000 euroa, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén vastaa.

Kyseistä 4 000 euroa suurempi korotus on mahdollinen vain yrittäjän suostumuksella. Hellsténin mukaan reagoimattomuus eläkeyhtiöltä tulevaan viestiin ei ole sama asia kuin suostumus.

– Enimmäisrajaa korkeampi korotus voidaan eläkeyhtiössä tehdä vain, jos yrittäjä aktiivisesti osoittaa sellaisen hyväksyvänsä.

“Kuulostelemme, miten yrittäjät ottavat vastaan”

Yrittäjä saattaa siis piakkoin saada yhteydenoton omalta eläkeyhtiöltään. Muun muassa Elo on aloittanut YEL-työtulojen tarkistukset.

– Olemme käynnistäneet yhteydenotot ensimmäisellä pienellä erällä, mutta pääpaino yhteydenotoissa on ensi syksynä, Elon operatiivinen johtaja Jouni Seppänen kertoo.

Elo ottaa asiakkaisiinsa yhteyttä paperisella kirjeellä ja sähköpostitse. Tämän jälkeen yrittäjille on mahdollisuus reagoida ehdotukseen kahden viikon sisällä.

– Tämän ensimmäisen yhteydenottokierroksen tarkoituksena on osittain myös kuulostella, millä mielellä yrittäjät ovat ja miten he ottavat asian vastaan. Helpointa toki on, että yrittäjä toteaa, että ehdotuksemme on oikein. Kaikissa tilanteissa otamme luonnollisesti huomioon yrittäjän näkemyksen.

Seppäsen mukaan yrittäjällä on kaksi viikkoa aikaa reagoida eläkeyhtiön lähettämään työtuloehdotukseen.

– Lähtökohtaisesti näyttäisi siltä, että aika moni yrittäjä on samaa mieltä ehdotuksemme kanssa, Seppänen jatkaa.

Eloon on tullut joitakin yksittäisiä yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka eivät ole olleet samoilla linjoilla ehdotuksen kanssa.

– Välillä on käyty pitkiäkin keskusteluja. Tärkeää on muistaa lakisääteinen 4000 euron leikkuri, joka on rauhoittanut yrittäjiä, Seppänen sanoo.

YEL-kiertue päättyy webinaariin

Työeläkevakuuttaja Tela ry:n yhdessä Suomen Yrittäjien ja työeläkeyhtiöiden kanssa järjestämän YEL-kiertueen valtakunnallinen päätöswebinaari järjestetään maanantaina 12. kesäkuuta. Yhteistyökumppanina on Uudenmaan Yrittäjät.

Maanantaina 12. kesäkuuta kello 17–19 järjestettävässä webinaarissa käsitellään yrittäjän eläkelain uudistusta eri kulmista, ja puheenvuoroja käyttävät Telan, Suomen Yrittäjien sekä työeläkeyhtiöiden asiantuntijat. Suomen Yrittäjien edustaja on työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus myös esittää kysymyksiä.

Tilaisuudet ovat kaikille yrittäjille maksuttomia. Lue lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittaudu täältä.

Eläkeyhtiön huomioitava yrittäjän näkemys

Jos eläkeyhtiön ehdottama korotus tuntuu väärältä, eikä yrittäjän työpanoksen arvo yrittäjän näkemyksen mukaan vastaa korotuksen jälkeistä lopputulosta, yrittäjä voi esittää omat näkemyksensä työpanoksensa arvosta. Hellsténin mukaan eläkeyhtiön on päätöksenteossaan huomioitava yrittäjän näkemys.

Eläkeyhtiöltä tulleen, YEL-suosituksen sisältämän yhteydenoton jälkeen yrittäjällä on kaksi viikkoa aikaa reagoida.

– Jos yrittäjä ei reagoi, eläkeyhtiö voi vahvistaa yrittäjälle uuden suosituksen mukaisen, mutta siirtymäajalla enintään kuitenkin 4 000 euroa korkeamman YEL-työtulon, joka tulee voimaan työtuloehdotuksen lähettämistä seuraavan toisen kuukauden alusta, Hellstén selvittää.

4 000 euroa suurempi korotus on mahdollinen vain yrittäjän suostumuksella.

Eläkeyhtiöillä on tarkastuksia tehdessään käytössään alan sisäisesti rakentama työtulosuosituksen laskentapalvelu. Kyseinen laskuri on kuitenkin vain apuväline, jolla eläkelaitos arvioi YEL-työtuloa toimialan keskimääräisten liikevaihto- ja palkkatietojen perusteella.

– Laskurin lopputulos ei ole yrittäjän eläkelain mukainen YEL-työtulo vaan antaa lähtökohdan keskustelulle. Sen lisäksi eläkeyhtiön tulee YEL-työtuloa vahvistaessaan huomioida myös kaikki yrittäjän työpanoksestaan ja sen arvosta kertovat seikat, Hellstén painottaa.

Erilaisia työtulon arviointiin vaikuttavia seikkoja on avattu esimerkiksi Eläketurvakeskuksen eläkeyhtiöille antamissa soveltamissuosituksissa, jotka löytyvät täältä.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen