1.3.2019 klo 14:27
Uutinen

Työhyvinvointikysely tulossa Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella

Etelä-Pohjanmaan alueen Työelämä 2020-verkosto ja Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto toteuttavat maaliskuun aikana yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa lyhyen kyselyn, jossa selvitetään eteläpohjalaisten yritysten ohjaus- ja koulutustarpeita muun muassa työhyvinvoinnin, johtamisen, organisaation kehittämisen alueilla.

Useiden tutkimusten mukaan työhyvinvoinnin aktiivisella varmistamisella on selkeä vaikutus organisaation tuottavuuteen ja tulokseen eli niihin elintärkeisiin euroihin. Samoilla toimilla pystytään vähentämään myös henkilöstöön liittyviä ylimääräisiä kustannuksia, esimerkkinä sairauspoissaoloihin tai ylimääräiseen henkilöstön vaihtuvuuteen liittyvät kustannukset.

Kerättävää tietoa käytetään perustana eteläpohjalaisten yritysten toiminnan kehittämiseen em. osa-alueilla. Tällä kyselyllä päivitetään vuonna 2014 tehdyn esiselvityksen tilannetietoa.

Samalla keräämme tietoja työhyvinvoinnin ja organisaation kehittämisen toimialueilla toimivista yksityisistä palveluntarjoajista. Tavoitteena on paitsi löytää nämä toimijat, myös selvittää alan yritysten halukkuus tehdä keskenään yhteistyötä verkostomaisessa toimintamallissa. Tavoitteena on myös se, että tietoa tästä palvelutarjonnasta ja näistä palveluntarjoajista olisi nykyistä paremmin saatavilla.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin.