8.11.2017 klo 17:07
Uutinen

Työllisyyden vahvistamiseen lisää paukkuja

– Nyt tarvitaan lisää paukkuja työllisyysasteen nostamiseksi. Paikallisen sopimisen määrätietoinen lisääminen on tässä avainasemassa. Samalla on huolehdittava siitä, että kaikkia yrityksiä ja työntekijöitä kohdellaan työlainsäädännössä ja paikallisessa sopimisessa yhdenvertaisesti järjestäytymisestä riippumatta, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen keskeinen ongelma on kilpailijamaita selvästi alhaisempi työllisyysaste ja korkeampi työttömyysaste. Hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta ei toteudu tällä vaalikaudella. Lisäksi tavoite on vaatimaton – Ruotsissa työllisyysaste on lähes 77 prosenttia, Saksassa 75 prosenttia ja Tanskassa 74 prosenttia.

– Emme pysty rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ilman vastaavaa työllisyysastetta kuin kilpailijamaissa on, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoi avatessaan Pisnesrehvit Kuopiossa.

Makkulan mukaan keskeinen syy Suomen ongelmiin on se, että työmarkkinat eivät toimi kunnolla. Työttömyys ei ole juurikaan vähentynyt, vaikka talous kasvaa.

– Keskeinen työmarkkinoiden uudistus olisi paikallisen sopimisen määrätietoinen lisääminen. Se vaatii muutoksia lainsäädäntöön.

Nyt laki kieltää osan työehtosopimuksen joustoista pieniltä, työnantajaliittoon järjestäytymättömiltä yrityksiltä, joita on ylivoimainen valtaosa kaikista Suomen työnantajayrityksistä. Esimerkiksi, jos työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen ylityökorvauksesta laista poiketen, siitä saavat sopia ainoastaan työnantajaliittoon kuuluvat yritykset.

– Me haluamme järjestäytymisestä riippumatta kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden sopia. Siksi on muutettava lakia eli poistettava työsopimuslaista, työaikalaista ja vuosilomalaista sopimisen kiellot, Makkula avaa ongelmaa.

Toisaalta on muistettava, että niissä asioissa, joissa laissa ei ole nimenomaista sopimiskieltoa, myös järjestäytymättömissä yrityksissä on sopimisen oikeus. Hyvä esimerkki tästä ovat paikalliset palkkajoustot.

– Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa mahdollistetaan paikallinen sopiminen niin sanottua perälautaa pienemmistä palkankorotuksista. Työlainsäädäntöön ei sisälly kieltoa sopia paikallisesti palkoista, joten niistä sopiminen on näkemyksemme mukaan mahdollista kaikissa yrityksissä, Makkula linjaa.

Makkula muistuttaa, että pienissä yrityksissä on yrittäjän ja työntekijöiden välillä vahva luottamus ja tieto kulkee.

– Tätä luottamusta kannattaa pienissä yrityksissä hyödyntää ja kehittää työpaikkasopimista sen pohjalta yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi kuitenkin tarvitaan lainsäätäjältä toimenpiteitä, jotta paikallinen sopiminen voi aidosti lisääntyä.

Lisätietoja:
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472