23.2.2017 klo 19:51
Uutinen

Työolobarometri: Savolaiset yrittäjät ovat ylpeitä vastuullisuudestaan työnantajina

To 23.2.2017 julkistetun Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan pienyrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset.

Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimemmin ja työntekijät voivat vaikuttaa asioihinsa.

Sen lisäksi, että pienet yritykset ovat hyviä työnantajia, ne ovat myös pitkään kantaneet vastuuta suomalaisten työllistämisestä. Pk-yrityksiin on syntynyt 2000-luvulla jo yli 100 000 uutta työpaikkaa. Viime vuosien vaikeissa taloustilanteessa pk-yritykset ovat myös kantaneet vastuunsa työpaikkojen säilyttämisessä.

Tätä viestiä halutaan myös tuoda esille pohjoissavolaisten yrittäjien hiljattain käynnistämässä vastuullisuuskampanjassa (www.yrittajaasenne.fi), joka muistuttaa mm. siitä, että paikalliset työpaikat eivät ole itsestäänselvyys; Niihin tarvitaan yrittäjiä ja vastuullista asennetta.

– Olemme pk-yrittäjinä ylpeitä siitä, että olemme hyviä työnantajia ja lisäksi myös koko yhteiskunnan mittakaavassa vastuullisia työllistäjiä. Yrittäjä kantaa vastuuta muidenkin suomalaisten puolesta siitä, että yhteiskunnan rattaat pyörivät ja saavat jatkuvasti uutta voimaa ja vauhtia. Siihen tarvitaan yrittäjien sataprosenttista asennetta, jota haluamme vastuullisuuskampanjassa julistaa ja haastaa mukaan muitakin, kertoo Savon Yrittäjien puheenjohtaja Yrjö Ronkainen.

Savolaisten yrittäjien vastuullisuuskampanjaan sisältyy ”100 % asennetta” -nimellä kulkeva arvomanifesti, joka syntyi Savon Yrittäjien ja sen paikallisyhdistysten yhteistyönä:

Yrittäjyys on uskoa unelmiin,
halua luoda hyvinvointia ympärilleen sekä
tahtoa tarjota yhä parempia tuotteita ja palveluita.
Meille Savon Yrittäjille yrittäjyys on reilua peliä.
Se on vastuun kantamista yhteiskunnasta, työntekijöistä ja omasta työstä.
Se on lakien ja asetusten noudattamista sekä verojen ja velvoitteiden hoitamista.
Se on rehellisyyttä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kohtaan.
Se on paikallista työllistämistä asianmukaisella palkkauksella.
Se on yhteisen menestyvän Suomen rakentamista.
Se on 100 % yrittäjäasennetta.

Menestyvä yrittäjä on läheinen ihmisten johtaja

– Työolobarometristä on hienoa todeta, että suomalaisissa yrityksissä vallitsee pääsääntöisesti luottamuksen ilmapiiri, sanoo yrittäjä Tatu Ahonen kuopiolaisesta Ad Kiivi Oy:stä.

– Minulle se kertoo, että yrityksillä on nyt vahva pohja rakentaa yhteistä hyvinvointia. Koska luottamus on aina ansaittava omalla toiminnallaan, voitanee todeta, että Suomessa yrittäjät toimivat erittäin vastuullisesti omaa yhteisöään kohtaan. Yrittäjän pitää pystyä olemaan läheinen ihmisten johtaja ja innostamaan oma yhteisönsä työskentelemään aidosti yhteistä tavoitetta kohti. One-man-shown aika on ohi, Ahonen jatkaa.

Ahonen arvelee onnistuneen kommunikaation löytyvän monen menestyvän yrityksen takaa
– Ehkäpä digitaalinen maailma on onnistunut auttamaan työyhteisöjä sekä tehokkuudessa että oman yrityskulttuurin synnyttämisessä, Ahonen pohtii.

Ad Kiivi Oy:ssä markkinointikoordinaattorina työskentelevä Kimmo Härkönen yhtyy Ahosen kommentteihin ja kertoo avoimuuden ja joustavuuden näkyvän myös Ad Kiivissä.

– Meillä Ad Kiivillä pidetään tiukasti huoli siitä, että vaikka yritys kasvaa ja työntekijöiden määrä nousee, ei luovuta pienen yrityksen ketteryydestä ja vaivattomasta yhteistyöstä yrittäjien ja työntekijöiden välillä. Meille on tärkeää, että pystymme vaikuttamaan myös jatkossa yrityksen toimintatapojen ja liiketoiminnan kehittämiseen, Härkönen toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vastaajia oli 1113 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Barometrin mukana pienissä yrityksissä, joissa omistaja-yrittäjä osallistuu usein päivittäiseen työskentelyyn, työntekijöiden ja työnantajan jatkuva vuorovaikutus antaa myös työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisiin työtehtävien järjestelyihin.

Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat työnantajan ja työntekijöiden välit ovat. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimemmin ja työntekijät voivat vaikuttaa asioihinsa.

Tutustu Yrittäjä – hyvä työnantaja -raporttiin tästä!

Pienyritykset Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten, eli alle 250 työntekijää työllistävien yritysten osuus kaikista yrityksistä on 99,8 prosenttia. Alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus on 93,4 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista yrityksistä on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät
Yrjö Ronkainen, puheenjohtaja: p. 050 550 6969, yrjo.ronkainen(at)varpuke.fi
Arto Nykänen, toimitusjohtaja: puh. 044 368 0501, arto.nykanen(at)yrittajat.fi