13.4.2017 klo 09:47
Uutinen

Työryhmä: Luovat alat tarvitsevat monialaisia kasvupalveluja – Rahoittajat mukaan dialogiin

Luovien alojen kehittämistä selvittänyt työryhmä esittää monialaisen Creative Business Finland – palveluiden rakentamista.

Ne rakennettaisiin Tekesin biotalousohjelman mallin mukaisesti ja hyödyntäen parhaita kansainvälisiä käytäntöjä.

Luovat alat -työryhmän asettivat opetus- ja kulttuuri-, työ- ja elinkeino- ja sosiaali- ja terveysministeriöt. Esityksessä kartoitettiin muun muassa esteitä luovan osaamisen hyödyntämiselle, ja siinä on esityksiä myös rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi.

Työryhmä uskoo, että toimenpiteiden tuloksena luovien alojen työllisten määrää voidaan lisätä lyhyessä ajassa yli 10 000 henkilöllä. Lisäksi muiden toimialojen kilpailukykyä ja työllisyyttä voidaan merkittävästi lisätä panostamalla aineettoman pääoman ja luovan osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen nykyistä laajemmin koko taloudessa.

– Luovat alat ovat maailmalla vahvoja kasvualoja, ja ne työllistävät jo merkittävästi myös Suomessa. Työryhmän esitykset luovan kasvun vauhdittamiseksi ovat erittäin tervetulleita, totesi raportin vastaanottanut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Raportissa esitetään rahoitusinstrumenttien kehittämistä

Ryhmä nosti esiin viisi tärkeintä kasvun estettä, joihin voidaan vaikuttaa hallituksen toimilla. Työryhmän tavoitteena on tukea hallitusohjelman yrittäjyyden ja työllisyyden tavoitteiden saavuttamista.

Työryhmä esittää muun muassa, että hallitus määrittää luovan talouden yhdeksi kasvun kärjeksi kasvustrategiassaan ja käynnistää Creative Business Finland -palvelujen rakentamisen. Toisena esitetään käytäntöjen selvittämistä, jotka mahdollistavat tekijänoikeuksien siirron tekijän yritykselle ja arvonlisäverotukseen liittyvät erityiskysymykset ja ratkaisumallit.

Lisäksi ryhmä esittää IP-perustaisille yrityksille soveltuvien rahoitusinstrumenttien ja arvottamismenetelmien kehittämistä

Raportissa nostetaan esiin tarve käynnistää luovien alojen yrittäjien ja rahoittajien välinen dialogi tavoitteena rahoittajien riskin tunnistaminen sekä riskin hallintaan liittyvien välineiden, kuten takuurahaston ja vakuutustuotteiden kehittäminen parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Työryhmän loppuraportti sisältää STM:n eriävän mielipiteen.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi