15.11.2021 klo 09:17
Uutinen

Työsopimuslaki muuttuu kilpailukieltojen osalta 1.1.2022 alkaen

Eduskunnassa hyväksyttiin keskiviikkona 10.11.2021 kilpailukieltosopimuksia koskevat lainsäädäntömuutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen. Jatkossa työnantajan tulee siis maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista

Uuden lain mukaan työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana olosuhteiden muuttuessa. Tällöin tulisi noudattaa irtisanomisaikaa, joka olisi kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Työnantaja ei kuitenkaan voisi irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Tähän mennessä työnantaja ja työntekijä ovat voineet sopia enintään kuuden kuukauden kilpailukiellosta työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle ilman, että työnantajan tulee suorittaa siitä erillistä korvausta työntekijälle. Tämä kuitenkin muuttuu 1.1.2022 alkaen, jolloin velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta ulotetaan koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia.

Voimaan tulevan työsopimuslain muutoksen mukaan, jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava työntekijälle rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitusajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, on työntekijälle maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. Rajoitusajaksi voidaan sopia enintään yksi vuosi työsuhteen päättymisestä.

Huomioitavaa on, että ennen 1.1.2022 sovittuun kilpailukieltosopimukseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, kunnes tämän lain voimaantulosta on kulunut vuosi. Tämän jälkeen kilpailukieltosopimukseen sovelletaan uutta lakia. Työnantajalla on oikeus ilman irtisanomisaikaa irtisanoa ennen lain voimaantuloa sovittu kilpailukieltosopimus vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Niinpä työnantajien on syytä käydä viimeistään vuoden 2022 aikana läpi kaikki yrityksen työsopimukset ja irtisanoa tarpeettomiksi katsomansa kilpailukieltosopimukset. Näin voidaan välttää vanhojen kilpailukieltosopimusten muuttuminen uuden lainsäädännön mukaisiksi maksuvelvollisuuksineen.

Juha-Pekka Vatanen
asianajaja, Joensuu
Asianajotoimisto Surakka Oy