11.8.2020 klo 09:59
Uutinen

Uhkaavatko kumppanin maksuvaikeudet yritystäsi? – Lue vinkit sopimusriskeistä, rahoitustuotteista ja ALV-vaikutuksista

Koronan takia yleistyneet kauppakumppanin maksuvaikeudet ovat iso riski pienyrittäjälle. Pienyrityksen kassat ja taseet ovat lähtökohtaisesti ohuempia kuin suuryrityksillä, ja ongelmat maksujen kanssa kertautuvat ketjussa.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo, miten yritys voi minimoida riskiä ja varautua sopimuskumppanin, esimerkiksi asiakkaan, maksuvaikeuksiin. Yrityksen pitää erikseen selvittää, mikä tarjolla olevista vaihtoehdoista soveltuu juuri kyseiseen yritykseen.

– Osa omista kumppaneista on koronan takia aidosti maksuvaikeuksissa. Tällöin on hyvä pohtia erilaisia maksujärjestelyjä kumppanin kanssa: onko yrityksen mahdollista antaa anteeksi korkoja, pidentää maksuaikaa tai antaa mahdollisuus maksaa velka erissä pois. Tämä on yksi vaihtoehto, jonka avulla voisi pitää sopimuskumppanin notkahduksen jälkeen. Mutta ei yrityksellä tietenkään aina ole mahdollista antaa joustoja, neuvoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Intrumin Euroopan laajuisen kyselyn mukaan 78 prosenttia yrityksistä on joutunut hyväksymään epämieluisan pitkät maksuajat viimeisen 12 kuukauden aikana. Kysely toteutettiin 14. helmikuuta -14. toukokuuta.

Vaihtoehtoina perintä, rahoituspalvelut ja sopimusten muuttaminen

Työkalupakissa on mahdollisuutena perintä.

– Tutkimusten mukaan perintätoimenpiteen tekeminen nopeuttaa maksun maksamista. Laskua voi periä itse, tai sen voi antaa perintätoimiston tai muun ammattimaista perintää harjoittavan tehtäväksi.

Sopimuskumppanin maksuvaikeuksien tuomaa mahdollista riskiä voi minimoida myös laskurahoituksella tai factoring-rahoituksella. Factoring-palvelussa myyntisaatavaa vastaan myönnetään luottoa, ja laskurahoituksessa myydään laskuja rahoitusyhtiölle. Näitä rahoitusmuotoja tarjoavat rahoitus- ja perintäyhtiöt.

– Laskurahoitus voi olla factoringia helpompi tapa, mutta molemmissa kannattaa kilpailuttaa provisio ja maksut, ja selvittää, millaisilla hinnoilla niitä tarjotaan. Rahoituspalvelussa saat heti rahat käyttöösi. Factoringissä osa saadaan myyntisaatavaa vastaan luottona, ja loppuosan yritys saa, kun loppuasiakas maksaa laskunsa, Tiina Toivonen kertoo.

– Myös sopimusten sopimusriskit kannattaa minimoida. Aina, kun taloudessa tulee notkahdus, aletaan sopimuksia lukea pilkun paikkaa myöten. Sopimuksissa on jo voitu huomioida, mitä tehdään siinä tilanteessa, jos toinen osapuoli ei maksa ajoissa. Sopimuksiin voidaan sisällyttää irtisanomismahdollisuuksia. Suosittelen konsultoimaan asiantuntijaa, esimerkiksi Suomen Yrittäjien neuvontapalvelua tarvittaessa. Yrittäjien neuvontapalvelussa ei kuitenkaan tehdä sopimuksia.

Toivosen mukaan muuttuneessa tilanteessa on mahdollista tehdä muutoksia sopimukseen itsessään.

OP Ryhmä ja Nordea: Pankit tarjoavat tuotteita luottoriskien varalle

Pankeilla on rahoitustuotteita tarjolla, minkä avulla yritys voi varautua sopimuskumppanin maksuvaikeuksiin. Myös Finnvera tarjoaa rahoitustuotteita vientikauppaan ja luottoriskeihin varautumiseen.

OP Ryhmän Pk-yritysasiakas -segmentin johtaja Heikki Peltola muistuttaa, että yrittäjän kannattaa konsultoida omaa tilintarkastajaa siitä, mitä mahdollisuuksia he näkevät rahoitustilanteessa.

– Meillä on käytössä tilitoimistokumppanin kanssa OP Laskulaina, eli rahoitamme saatavia. Tämä soveltuu 25 000 eurosta miljoonaan euroon. Sen operaattori on Visma Netvisor Taloushallintopalvelut. Aina on hyvä etsiä vähän pidemmän ajan ratkaisuja, Peltola korostaa.

Peltolan mukaan, jos hidas laskunmaksaja on luottokelpoinen yhtiö, voi oman pankin kanssa tarkistaa, olisiko factoring-rahoitus käytettävissä.

– Factoring sopii harvoin kriisitilanteeseen. Siinä käydään keskustelu rahoituksen ehdoista. Aina kannattaa muistaa varmistaa, että se oma maksajayritys on selvittänyt kaikki mahdolliset maksujoustot, ja varmistaa, että velallinen yritys on tasapuolinen velkojille. Tämä kaikki voi tapahtua suullisesti.

OP Ryhmän Peltolan mukaan factoring on pitkäaikainen järjestely. Hänen mukaansa OP:n factoring-lainakannassa puhutaan miljardeista ja kaiken kaikkiaan tuhansista kotimaisista yrityksistä.

– Factoring sopii parhaiten silloin, kun laskutetaan säännöllisesti. Laskujen keskikoko pitäisi nousta vähintään 10 000 euroon, että järjestely on mielekäs, sillä siinä on käsittelypalkkio ja korko.

Factoring-rahoitusta käytetään myös pitkien maksuaikojen tapauksissa, jos yrityksellä on tarve saada käyttöpääoma nopeammin omaan käyttöönsä.

Nordea Rahoituksella on Laskuluotto -palvelu, joka hoitaa asiakkaan puolesta huomautuskirjeet sekä varsinaiset perintätoimenpiteet.

– Jos ostaja ei kuitenkaan lopulta pysty maksamaan laskua, se jää Laskuluotto -asiakkaan tappioksi. Laskuluotto -palveluun voidaan liittää luottovakuutus, joka kattaa 90 prosenttia ostajariskistä, Nordean pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja Aleksi Lehtonen kertoo.

Lehtosen mukaan Nordea Rahoituksen Luottovakuutuksen käyttö maksaa noin 0,20–0,30 prosenttia laskutuksesta, siis 10 000 euron laskusta 20–30 euroa.

Millaisiin tilanteisiin järjestelyt sopivat?

– Laskuluotto-palvelu on tarkoitettu yritysten välisen laskutuksen rahoitukseen. Palvelua voidaan käyttää sekä kotimaiseen että ulkomaiseen laskutukseen. Luottovakuutusta on tyypillisesti käytetty vientilaskutuksessa, mutta se voidaan liittää myös kotimaiseen laskutukseen, Nordean Aleksi Lehtonen kertoo.

Muista maksuhuojennusten vaikutukset arvonlisäverokäsittelyyn – Luottotappion käsittely poikkeaa hinnanalennuksen käsittelystä

Maksuhuojennusjärjestelyt yritysten välisessä kaupassa ovat myös yleistyneet korona-aikana. Poikkeaminen normaaleista laskutuserien summista ja maksuaikatauluista vaikuttaa arvonlisäverokäsittelyyn ja sitä kautta kassavirtaan.

Myyjän myöntämä maksuhuojennus vaikuttaa sekä myyjän että ostajan arvonlisäverotukseen.

– Myyjän saatavan tai sen osan anteeksianto käsitellään arvonlisäverotuksessa alennuksena. Tällöin myyjä saa vähentää ostajalle antamansa hinnanalennuksen oikaisueränä veron perusteesta, ja ostajalla puolestaan on velvollisuus oikaista ostovähennyksiään, SY:n veroasiantuntija Laura Kurki selvittää.

Myös ostajan maksukyvyttömyydestä johtuva luottotappio oikeuttaa myyjän oikaisemaan verollisten myyntiensä arvonlisäveroja. Luottotappio vähennetään veron perusteesta myynnin verottoman arvon mukaisena alennusten tapaan, ja se kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jolle se on hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjanpidossa kirjattava. Jos luottotappiona vähennetty määrä myöhemmin kertyy kokonaan tai osittain, se tulee lisätä veron perusteeseen.

– On hyvä huomata, että ostajan arvonlisäverotuksessa luottotappion käsittely poikkeaa hinnanalennuksen käsittelystä, sillä ostajan ei tarvitse käsitellä luottotappiota vähennyskelpoisten ostojen oikaisueränä, Kurki kertoo.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi