23.9.2020 klo 10:16
Uutinen

Uhkasta mahdollisuudeksi – Julkiset hankinnat osaksi yritysten liiketoimintaa

Julkiset hankinnat ovat merkittävä liiketoimintamahdollisuus yrityksille. Niiden kokonaisvolyymi Suomessa on 35 miljardia euroa vuosittain. Uudenmaan Yrittäjät tarjoaa avoimen koulutuksen aiheesta 29.9.Järvenpäässä.

Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset halutaan nyt Euroopan laajuisesti aktiivisemmin mukaan tuottajiksi. Tahtotila on kirjattu Euroopan Unionin direktiivin ja kansalliseen hankintalakiin.

Yrittäjäjärjestöt kouluttavat yrittäjiä hankintaprosesseihin- ja järjestelmiin osana muutostyötä, jolla pienten ja keskisuurten yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa parannetaan.

Yrittäjien vastuulla on tietää, mistä tieto löytyy ja miten erilaisia järjestelmiä voidaan käyttää, sekä miten valmistautua kilpailutuksiin ja kuinka tarjous jätetään.

– Osallistuminen julkisiin hankintoihin, etenkin ensimmäisillä kerroilla on usein stressaavaa ja aikaa vievää, Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius kertoo.

Avoin koulutus yrittäjille antaa perustiedot ja poistaa turhia pelkoja

Turhia pelkoja ja ennakkoasenteita lähdetään poistamaan Uudenmaan Yrittäjien järjestämässä koulutuksessa ”Helposti Hilmaan – julkisten hankintojen tarjouspyynnöt”. Koulutus pidetään tiistaina 29.9. Järvenpäässä, Ravintola Herkkupajassa (Emalikatu 9) klo 17.30 alkaen. Se on maksuton ja avoin kaikille yrittäjille. Tapahtumaan voi osallistua myös etäyhteyksin.

– Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusasioista ja termeistä. Lisäksi osallistujat saavat tietoa, miten heidän tulee varautua ja mitä tulee tietää tarjouksen jättämisestä, Meronen-Vilenius sanoo.

Koulutus painottuu siihen, miten ja mistä kilpailutukset löytyvät, mitä eroa on www.hankintailmoitukset.fi ja www.pienhankintapalvelu.fi -kanavilla sekä miten kanavia käytetään ja miten hakuvahti tehdään.

Koulutus on osa Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Hankintaneuvontatoimintaa.

Yrittäjäjärjestö haluaa tiedot hankinnoista avoimemmin tietoon –

Erityinen murheenkryyni ovat pienhankinnat

Tällä hetkellä yritykset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa julkisissa hankinnoissa, koska tieto erityisesti pienhankinnoista on vaikeasti löydettävissä.

Hankintayksiköt ilmoittavat pienhankinnoista harkinnanvaraisesti, siis käytännössä kukin omalla tavallaan. Sisäiset ohjeet ja käytännöt ovat hankintayksiköissä erittäin vaihtelevia. Myös ohjeiden tuntemisessa ja noudattamisessa on välillä toivomisen varaa.

Pienhankintojen kilpailutus on jätetty hankintalain soveltamisen ulkopuolelle. Yrittäjät muistuttaa, että se ei tarkoita sitä, että eikö niitä tulisi kilpailuttaa. Edelleen, pienhankintoja kilpailuttaessa tulee muistaa hankintalain periaatteet, kuten avoimuus ja tasapuolisuus. Sähköisten järjestelmien järjestelmällinen käyttö hankintojen ilmoittamisessa edistää näitä periaatteita.

Lisätietoja:

hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius, sanna.meronen-vilenius@yrittajat.fi, 050 567 9233