29.3.2022 klo 12:10
Uutinen

Ukrainan kriisin vaikutukset näkyvät päijäthämäläisissä yrityksissä

Ukrainan sodan vaikutus päijäthämäläisiin yrityksiin näkyy konkreettisimmin polttoaineen ja energian hinnan nousuna. Monelle myös tuotannossa tarvittavan materiaalin ja tuotteiden saatavuusongelma sekä siitä johtuva hintojen nousu aiheuttaa epävarmuutta. Epävarmuus näkyy suoraan myös asiakkuuksien ja tilausten menetyksinä. Asiakkaiden ostohalukkuus on vähentynyt ja uusien investointien kohdalla ollaan varovaisempia.

Päijät-Hämeen Yrittäjien 15–28.3. välisenä aikana toteuttamaan kyselyyn Ukrainan kriisin vaikutuksista vastasi 100 yritystä joista 57 % koki, että Ukrainan sota vaikuttaa yrityksen toimintaan ainakin jossain määrin. Vastanneista yrityksistä 24 prosentilla kriisi on vaikuttanut toimintaan paljon, 33 prosentilla vaikutusta on ollut vähän ja 33 prosentilla ei ole vaikuttanut toimintaan lainkaan. Lähes 10 % arvioi, että vaikutuksia tulee todennäköisesti ilmenemään tulevaisuudessa, vaikka kriisi ei vielä tässä vaiheessa vaikuta toimintaan.

Vienti Venäjälle loppui kuin ”seinään”.

Vaikutus noin 20 % liikevaihdosta

Epävarmuus tulevasta vaikuttaa investointeihin

Avoimien vastausten perusteella suurin ongelma on polttoaineiden hinnan nousu. Tämä vaikuttaa suuresti kuljetusyritysten toimintaan, mutta myös monien muidenkin alojen yrityksiin kasvavien kuljetuskustannusten takia. Kustannusten nousu materiaalien ja raaka-aineiden osalta sekä Venäjän kaupan tyrehtyminen herättivät myös huolta.
Yrittäjät kertovat myös yleisen epävarmuuden vähentäneen tilauksia. Hankkeiden aloituksia epäröidään ja projekteja on jouduttu lopettamaan Venäjään kohdistuvien rajoitteiden takia. On myös nähtävissä merkkejä, että asunto- ja kiinteistökauppoja on peruuntunut ja peruuntuu; epävarmuus myös tällä alalla on lisääntynyt.

Kyselyyn vastanneista 56 prosenttia ilmoitti, ettei lomautus- tai irtisanomistarvetta ole näkyvissä. Lähes 20 prosentilla on kuitenkin nähtävissä vaikutuksia työvoimaan lomautusten tai irtisanomisten muodossa. 25 % ei tiedä vielä vaikutuksista.

Polttoaineen hinnat vaikuttavat merkittävästi suoraan hankkeiden katteisiin. Korotuksien siirtäminen suoraan ja heti tunti yms. sopimuksiin on haasteellista. Materiaalien kallistuminen vaikuttaa suoraan jo solmittuihin ja työn alla olevien kohteiden katteisiin.

Tukitoimina peräänkuulutettiin suoria ja riittävän ajoissa maksettavia yritystukia, polttoaine- ja energiaverotuksen alentamista sekä hyvää koulutustarjontaa osaavan työvoiman saamiseksi.

Saimme kyselyymme huomattavan määrän avoimia vastauksia, joista huomaa, että Ukrainan kriisi vaikuttaa monella tapaa yritysten toimintaan nyt ja myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot:
Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja Päijät-Hämeen Yrittäjät, puh. 0400 854 995

Artikkelin sitaatit ovat lainauksia avoimista vastauksista.

Kaikki ajankohtaisin viestintä tilanteen vaikutuksesta on keskitetty Suomen Yrittäjien Kaikki Ukrainasta -verkkosivulle.