20.8.2020 klo 18:16
Uutinen

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä rangaistusmaksu?

Ministeriön työryhmä ehdottaa rangaistusmaksua ulkomaisen työvoiman työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi. ”Ehdoton enemmistö yrityksistä toimii ja haluaa toimia lain mukaisesti. Näiden yritysten velvoitteita ei pidä lisätä, vaan toimet pitää kohdentaa väärinkäytösten torjuntaan”, sanoo Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) asetti keväällä 2020 työryhmän valmistelemaan ulkomaisen työvoiman työperäisen hyväksikäytön vastaisia toimenpiteitä. Työryhmän raportti julkaistiin torstaina.

– Ulkomaalaisen työvoiman väärinkäyttötapaukset eivät ole hyväksyttäviä. Ne myös haittaavat niiden yritysten toimintaa, jotka toimivat lain mukaisesti, painottaa asiantuntija, juristi Albert Mäkelä.

Keinoksi hyväksikäytön torjuntaan työryhmä esittää muun muassa rangaistusmaksua työperäiseen hyväksikäyttöön syyllistyneelle työnantajalle.

– Hallinnollisen seuraamusmaksun selvittäminen on tarpeen. Maksu voi olla tehokas toimi tahallisten väärinkäytösten ehkäisyyn, kunhan sen käyttö on riittävän täsmällisesti säädetty, sanoo Mäkelä.

Julkisuudessa on ollut viime aikoina esillä muun muassa siivousalan työntekijöiden hyväksikäyttö. Haataisen työryhmän mukaan muita riskialoja hyväksikäyttöön ovat muun muassa ravintola- ja rakennusalat, alustatalous, maatalouden kausityö ja luonnonmarjojen poiminta.

Uhreja suojattava

– Erityisen tärkeää on myös turvata uhrin eli ulkomaalaisen työntekijän asema. Siksi on hyvä, että oleskelulupasäännöksiin ehdotetaan muutoksia, jotta ulkomaalaiset työntekijät uskaltavat nostaa epäkohtia esille, Albert Mäkelä toteaa.

Työryhmä esittää, että uhrilla pitää olla olemassa olevan oleskelulupansa puitteissa oikeus jatkaa maassa oleskelua, työnhakua ja työntekoa samalla tai muulla ammattialalla.

– Työryhmän ehdottamat toimet vaikuttavat oikeasuhtaisilta. Ensiarvoisen tärkeää on turvata viranomaisresurssit, jotta väärinkäytöksiä voidaan tehokkaasti tutkia, Mäkelä painottaa.

Hän huomauttaa, että lainsäädännöstä löytyy jo nykyisellään puuttumiskeinoja, mutta niitä pitää päästä käyttämään. Ulkomaalaislaissa on säädetty mahdollisuudesta pidättyä työntekijän oleskelulupien myöntämisestä työnantajalle, joka on antanut viranomaiselle väärää tai harhaanjohtavaa tietoa oleskelulupaa haettaessa.

Sama mahdollisuus on myös kausityölaissa kausityöoleskelulupien osalta. Menettelyä ei kuitenkaan juurikaan käytetä.

Osa työryhmän ehdotuksista on työministeri Haataisen mukaan toimeenpantavissa syksyn 2020 aikana. Työryhmä valmistelee lisätoimenpiteitä ja jatkaa työtään vuoden 2021 loppuun saakka.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi