24.11.2017 klo 12:47
Uutinen

Uudellemaalle uhkaa syntyä kallis kunnallinen monopoli – Miten käy takseille?

Keski-Uudenmaan kunnat ovat valmistelleet vammaisille ja vanhuksille suunnattujen kuljetuspalvelujen hankintaa ja niiden järjestämistä yhteistyössä Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisten, Porvoon, Sipoon ja Keravan kanssa.

Suunnitelman mukaan edellä mainittujen kuntien vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluiden järjestelyvastuu siirrettäisiin Helsingin kaupungin matkapalvelukeskuksen järjestettäväksi.

Asia liittyy uuteen liikennepalvelulakiin. Nyt puheena olevien kuljetusten arvo on jopa 30-35 miljoonaa euroa vuodessa.

Vammaispalvelulain mukaisten taksikuljetusten välitystoimintaa on Uudellamaalla suunniteltu siirrettäväksi suoraan Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen toiminnaksi. Yrittäjäjärjestö ja Taksiliitto huomauttavat, että tämä uhkaa sekä veronmaksajien että kuljetusyrittäjien etua.

– Vaarana on, että synnytetään massiivinen ja kallis kunnallinen monopoli.

Matkanvälitystä tarjoavat useat tahot, niistä ehkä tunnetuimpina Lähitaksi, Taksi Helsinki ja Helsingin-Uudenmaan Taksit HUT OY. Nyt avoinna on lähes kaikkien Uudenmaan kuntien matkanvälitys.

Tarve avoimelle valmistelulle – suunnitelma liikennepalvelulain hengen vastainen

Yrittäjäjärjestö ja Taksiliitto vaativat, että kunnat selvittävät myös muita vaihtoehtoja ja tekevät avoimesti kilpailuttaen parhaan mahdollisen ratkaisun.

– Kiinnittäisin myös huomiota siihen, että tämä nyt tehtävä valmistelu ei ota huomioon matkojen yhdistelyä kela-asiakkaiden tai itse maksavien asiakkaiden matkojen kanssa. Liikennepalvelulain tuomat mahdollisuudet matkojen ketjutukseen (esimerkiksi taksi, juna, taksi -matkaketju) ja liikennemuotojen yhdistelyyn jäävät myös ulos valmistelussa, Järvenpään Taksit Oy:n puheenjohtaja Tuomas Käyhkö painottaa.

Käyhkön mukaan nykyisenkaltainen suunnitelma on liikennepalvelulain hengen vastainen.

Suunnitellussa mallissa kaikki asiakkaiden tilaukset kulkisivat Helsingin kaupungin omistaman liikelaitoksen eli Matkapalvelukeskuksen kautta.

– Toiminnan tuotot jäisivät Helsingille muiden kuntien ulkoistaessa palvelun. On myös suuri vaara, että palvelu heikentää merkittävästi asiakkaiden huomioimista – erityisesti pidentäen taksin odotusaikoja sekä matkoja. Niitä yhdistetään, kun kierretään usean asiakkaan kautta, Yrittäjäjärjestö ja Taksiliitto toteavat.

Suunnitelma sotii kilpailuneutraliteettia vastaan

Hanketta kiirehdittäneen sen takia, että henkilöliikennettä koskeva lainsäädäntö vapauttaa taksit kilpailulle 1. heinäkuuta 2018 alkaen. Aikataulusta huolimatta asiaa tulee käsitellä laajemmin ja avoimesti.

– Markkinakartoitus, joka selvittää vaihtoehdot, on välttämätön. Matkanvälityspalvelut pitää kilpailuttaa siten, että kilpailua syntyy. Sitä edellyttää hankintalaki ja liikennepalvelulaki. Lisäksi kaupungin liikelaitoksen ei ylipäätään pidä lähteä sellaisille markkinoille, jotka yrityksetkin voisivat hoitaa. Paheksumme sitä, että kilpailuneutraliteettia parantavaa yhtiöittämistä ja kilpailuttamista vältellään, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja Suomen Taksiliitto toimitusjohtaja Timo Koskinen vaativat.

Yrittäjät ja Taksiliitto esittävät syvän huolensa myös pk-yrittäjinä toimivien taksien puolesta. Vaarana on, että toiminta keskittyy usean pienen sijasta harvoille suurille. Nyt puheena olevien kuljetusten arvo on jopa 30-35 miljoonaa euroa vuodessa.

– Vaadimme asian avointa käsittelyä sekä markkinakartoitusta, jolla selvitetään vaihtoehtoiset tavat vammaispalvelulain ja aikanaan Kelan maksamien taksimatkojen välityksen hoitamiseksi. Tämä on sekä hankintalain henki että veronmaksajien ja pienyrittäjien etu.

Asia tullee vuodenvaihteen jälkeen kaupunkien päätöksentekoon.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Suomen Taksiliitto