18.4.2024 klo 13:01
Uutinen

Uudenmaan omistajanvaihdosfoorumi käynnistyy

Ensimmäisessä Uudenmaan omistajanvaihdosfoorumissa keskitytään pk-yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen. Osallistujajoukolla luodaan yhteistä käsitystä siitä, mitä konkreettisia palveluja ja tukitoimia yritykset tarvitsevat omistajanvaihdoksen suunnittelussa ja toteutuksessa, ja miten tukea yrityksiä omistajanvaihdoksen eri vaiheissa.

Tällä hetkellä Uudenmaan alueella noin 30 000 yrittäjää pohtii omistajanvaihdosta. Näistä valtaosa on pieniä yrityksiä.

Yritysten onnistuneiden yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten tueksi on hyvä olla tarjolla sekä julkisten organisaatioiden matalan kynnyksen palvelua että yksityisten organisaatioiden tarjoamaa asiantuntijapalvelua. 

Uudenmaan Yrittäjät kutsui kokoon alueellisen Uudenmaan omistajanvaihdosfoorumin, joka kokoontuu nyt torstaina, 18. huhtikuuta Tuusulan Onnelaan. Mukaan on tulossa niin yksityisiä omistajanvaihdosasiantuntijoita kuin kehitysyhtiöiden, yrityspalveluja itse hoitavien kuntien, Business Finlandin, Team Finlandin, Yrityskummien, MTK:n ja TE-toimiston edustajia.

Pirstaleinen toimintaympäristö vaatii yhteyksien vaalimista

Uudenmaan omistajanvaihdosfoorumin tarkoituksena on tiivistää omistajanvaihdostoimijoiden yhteistyötä.

– Pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan omalle omistajanvaihdosfoorumille osana valtakunnallista omistajanvaihdosfoorumia on selkeä tilaus. Toimintaympäristö on eriytyneenpää ja palvelutarjonta on alueella pirstaloituneempi, Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska sanoo.

Alueellisia omistajanvaihdosfoorumeita kokoontuu nyt kahdeksalla alueella Suomessa. Lisäksi useilla alueilla Uudenmaan tapaan käynnistellään alueellisen omistajanvaihdosfoorumin toimintaa parhaillaan.

Aiemmat kokemukset osoittavat, että yhteiset tapaamiset kasvattavat kaikkien osaamista. Yhtäältä kuullaan, millaiset yritykset juuri nyt ovat tällä alueella aktiivisia yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa, ja toisaalta, millaisia palveluita esimerkiksi julkiset toimijat jo nyt yrityksille tarjoavat. Myös henkilökohtaisten suhteiden luominen on tärkeää.

Alueellinen omistajanvaihdosfoorumi kannustaa palveluiden kehittämiseen

Suomen Yrittäjien omistajanvaihdostoiminnan päällikkö Anneli Komi koordinoi valtakunnallista omistajanvaihdosfoorumia ja on ollut mukana lukuisten alueiden omissa omistajanvaihdosfoorumeissa. Hän kertoo, että ensimmäisen tapaamisen tarkoitus on yleensä luoda yhteistä näkymää.

– Aluksi pohditaan, mikä on tilannekuva ja sen pohjalta, mitä alueellinen omistajanvaihdosfoorumi voisi tehdä juuri täällä, käytännön tasolla, Komi sanoo.

– Organisaatiot ylipäätään aktivoituvat. Ne hiovat omaa palvelutarjontaansa, luovat yhteyksiä ja oivalluksia, Komi jatkaa.

Yhteinen tekeminen syntyy joskus nopeasti ja joskus se vie enemmän aikaa, tarpeesta ja toimijoista riippuen.

– Odotan, että pystymme yhdistämään alueen toimijat ja näin selkeyttämään palvelutarjontaa niin ostajille kuin luopujillekin. Olemme saaneet kattavan osallistujajoukon alueen toimijoiden edustajia, joten uskon, että tällä kokoonpanolla meidän on mahdollista edetä kohti tavoitetta, Ovaska sanoo.