20.9.2021 klo 10:54
Uutinen

Uudenmaan Yrittäjät puolustaa kiinteistön haltijoiden mahdollisuutta järjestää sakokaivonsa tyhjennys parhaaksi katsomallaan tavalla – paikallisten yritysten palvelut vastaavat tarvetta keskitettyä järjestelmää paremmin

Kaksitoista uusmaalaista kuntaa päätti siirtää jätevesilietteen kuljetuksen, siis sakokaivojen tyhjennyksen,  kunnan keskitetysti järjestämään systeemiin. Uudenmaan Yrittäjät näkee, että päätös tulee heikentämään palvelutasoa ja paikallisten yritysten asemaa. Se pyytää, että Uudenmaan jätelautakunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn.

Uudenmaan jätelautakunta on kahdentoista uusmaalaisen kunnan muodostama yhteinen toimielin, jossa päättäjiä ovat kuntien lautakuntaan valitsemat luottamushenkilöt. Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnat ovat Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti.

Tällä hetkellä yksityiset kiinteistönhaltijat voivat tilata tyhjennykset itselleen sopivalla aikataululla itse valitsemaltaan toimijalta, jolla on tontille ja säiliöön suuruudeltaan sopiva kalusto.

Lausunto kunnan vastuulle kuuluvan jätevesilietteen kuljetusjärjestelmästä:

Uudenmaan Yrittäjät lausuu kannanottonaan Uudenmaan jätelautakunnalle kunnan vastuulle kuuluvan jätevesilietteen kuljetusjärjestelmää koskevasta 24.08.2021 tehdystä lautakunnan päätöksestä seuraavaa:

Päätös

§ 13 Edellä esitetyin perusteluin jätelautakunta päätti, että sen toimialueella siirrytään kunnan vastuulla olevien jätevesilietteiden osalta nykyisestä sopimusperusteisesta / kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta jäte lain 36 §:n mukaiseen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen aikaisintaan 26.8.2024 ja viimeistään 1.9.2026. Voimassaoleva sopimusperusteinen / kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy kunnan järjestämään kuljetukseen siirryttäessä.

Asianosaisuus

Uudenmaan Yrittäjät on asiassa asianosainen, koska alueella toimivista yrityksistä useat ovat jäsenyrityksiämme ja edustamme näin ollen heitä ja heidän elinkeinoaan sekä työpaikkoja. Uudenmaan Yrittäjät edustaa alueen toimijoita ja näkemyksemme tulee huomioida.

Lausunto

Uudenmaan jätelautakunnan päätöksellä sako- ja umpikaivolietteiden jätteidenkuljetuksen keskittämisestä kuntien kilpailutettavaksi on suuria yritysvaikutuksia. Päätös siirtyä kiinteistön haltijan mallista kuntien kilpailuttamaan malliin heikentää alueemme yritysten toimintaedellytyksiä ja vähentää merkittävästi toimialan työpaikkoja. Kilpailutuksen jälkeen markkinat on suljettu muilta yrityksistä vuosiksi.

Suomessa on useita surullisia esimerkkejä siitä, että jätekuljetuskilpailutukset on voittanut yksi tai muutama suurempi yritys:

Etelä-Pohjanmaa: lietekuljetuksissa ennen yli 70 yritystä, kilpailutusten jälkeen kolmePirkanmaa: lietekuljetuksissa ennen yli 60 yritystä, kilpailutuksen jälkeen muutamaPohjois-Karjala: yksi espanjalaisomisteinen kansainvälinen yritys voitti urakat, 10 miljoonan euron liikevaihtoraja pudotti pois pienemmät yritykset kilpailutuksestaLappi: 7 kunnassa toimii espanjalaisomisteinen kv-yritys, enää kahdessa kunnassa saa toimia paikalliset yritykset

Uudenmaan Yrittäjät katsoo, että kiinteistön haltijan järjestämä sako- ja umpikaivolietteiden jätteidenkuljetus täyttää lain vaatimukset alueellamme ja on paras sekä tehokkain kuljetusjärjestelmämalli. Nykyinen järjestelmä on toiminut hyvin. Mikäli asukkaat eivät olisi tyytyväisiä, he eivät ostaisi palveluita nykyisiltä toimijoilta.

Yhteen yhtiöön siirtyminen vähentää palvelun joustavuutta, lisää epäoptimaaliseen aikaan tapahtuvia säiliöiden tyhjennyksiä ja nostaa hintoja. Myös turha ajaminen lisääntyy, jos säilöitä tyhjennetään, vaikka ne eivät olisi täyttyneet. Kuntien järjestämässä palvelussa on suuri vaara, että kehittämisen sijaan mennään huonompaan suuntaan.

Lausuntonamme pyydämme, että jätelautakunta harkitsee asian ottamista uudelleen käsittelyyn.

Kunnioittavasti,

Uudenmaan Yrittäjät ry

Markku Aalto Petri Ovaska

puheenjohtaja aluejohtaja