30.10.2017 klo 16:37
Uutinen

Uudet yrittäjyyslukiot tervetullut vahvistus lukiokentän kehittämiseen

Suomeen perustetaan kaksi yrittäjyyden erityistehtävän lukiota: Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio ja Ylöjärven lukio.

– Tämä on hienoa ja tärkeä viesti kaikille kouluille siitä, että yrittäjyys on yleissivistystä ja yrittäjäkasvatukseen kannattaa panostaa, iloitsee Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime perjantaina 75 lukiolle erityisen koulutustehtävän luvan. Joukossa on ensimmäistä kertaa myös kaksi yrittäjyyttä painottavaa lukiota. Lauttasaaren lukio sai lisäksi valtakunnallisen tehtävän yrittäjyyden ja liiketoiminnallisen opetuksen kehittämiseksi.

Suomen Yrittäjät esitti elokuisessa lausunnossaan yrittäjyyspainotuksen huomioimista uusia erityislukioiden lupia myönnettäessä.

– Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Myös nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on keräämämme aineiston perusteella vahvistunut merkittävästi 2000-luvulla, Mikael Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan vuosien varrella tehdyt panostukset perus- ja toisen asteen opetuksen yrittäjyyskasvatukseen alkavat selvästi tuottaa tulosta.

– Ministeriön päätös yrittäjyyslukioista on tärkeää jatkoa tälle työlle. On tärkeä nähdä, että sivistys ja yrittäjyys tuovat kilpailukykyä ja työtä.

Lukioiden yrittäjyysopetusta vahvistettava valtakunnallisesti

Erityislukiot painottavat yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voivat poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä, kuten tuntijaosta. Lisäksi ne saavat erityistehtävän hoitamiseen ylimääräistä rahoitusta. Uutena asiana 11 erityislukiolla on nyt myös valtakunnallinen kehittämistehtävä.

Yhä useammassa lukiossa on tarjolla yrittäjyyskursseja, jotka tukevat lukion uuden opetussuunnitelman yrittäjyys- ja työelämätavoitteita. Kaikkialla näin ei kuitenkaan ole.

– Uudet yrittäjyyden erityislukiot sekä erityisesti valtakunnallisen kehittämisroolin saanut Lauttasaari ovat keskeisessä asemassa lukiokentän yrittäjyysopetuksen edistämisessä, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä alleviivaa.

Lukio ansaitsee oman reforminsa

Erityislukioiden lupien myöntämisen lisäksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt laajemman lukiouudistuksen, jonka seurantaryhmässä Suomen Yrittäjät on mukana.

Yrittäjäjärjestön mielestä uudistuksen on kirkastettava lukiokoulutuksen profiilia tietoyhteiskunnan edellyttämän osaamisen ja yrittäjämäisen asenteen tuottajana, joka tarjoaa nuorelle nykyistä paremmat mahdollisuudet suunnata jo lukioaikana kohti valitsemaansa opinto- ja urapolkua.

– Lukion on oltava vahvasti omaleimainen ja eteenpäin katsova osa koulutusjärjestelmäämme. Se ei saa olla pelkkä peruskoulun jatke. Ylioppilastutkinnon sähköistyminen on tarjonnut kaivattua vetoapua lukion päivittämiseen, mutta se ei yksinään riitä. Lukio ansaitsee ammatillisen koulutuksen tapaan oman reforminsa, joka voimaannuttaa niin oppijan kuin koulutuksen järjestäjän, Suomen Yrittäjien Joonas Mikkilä linjaa.