Kuva: Pixhill
25.10.2023 klo 07:00
Uutinen

Uusi hakupalvelu auttaa löytämään paikallista apua omistajanvaihdoksiin

Uusi hakupalvelu kokoaa nyt yhteen yritysten omistajanvaihdosneuvontaa tarjoavat asiantuntijat.

Yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisessa tarvitaan yleensä yksi tai useampia asiantuntijoita yhteistyökumppaniksi edistämään vaihdoksen onnistumista. Uudessa hakupalvelussa on mukana jo yli 120 neuvojaa, jotka edustavat Suomen Yrittäjien aluejärjestöjä ja niiden kehittämishankkeita, Uusyrityskeskuksia, kuntien elinkeinotoimia ja -yhtiöitä, ProAgriaa, Metsäkeskusta sekä muita omistajanvaihdosneuvontaa antavia julkisia ja yksityisiä tahoja. Neuvontapalvelut kattavat kaikki kunnat.

Uusi hakupalvelu löytyy osoitteesta yritystenomistajanvaihdospalvelut.fi

Neuvonta on tarkoitettu yrityksen ostamista, myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville ja yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille, ja se on asiakkaalle maksutonta. Neuvoja auttaa yrittäjää omistajanvaihdoksessa eteenpäin ja löytämään tarvittavat asiantuntijapalvelut omistajanvaihdoksen toteuttamiseen.

– Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen ja onnistuminen on ratkaisevan tärkeää koko Suomen elinvoiman kannalta. Meillä on Suomessa kattava ja osaava palveluverkosto auttamaan tässä, ja lähin asiantuntija on nyt helppo löytää yhdestä osoitteesta, asiantuntija, projektipäällikkö Juha Tall Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo.

– Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö on avain omistajanvaihdosten onnistumiseen. Matalan kynnyksen neuvonta tarjoaa arvokasta apua yrityksen myyntiä harkitsevalle, auttaen näitä hahmottamaan prosessin vaiheita ja riskejä, sanoo omistajanvaihdosasiantuntija Tarmo Soronen Etelä-Karjalan Yrittäjistä.

– Asiantuntijoiden osaaminen omistajanvaihdoksessa on välttämätöntä, sillä heidän tietotaitonsa auttaa säästämään aikaa ja varmistaa molempien osapuolien kannalta onnistuneen lopputuloksen. Toimivat hakupalvelut tekevät oikeiden tietojen saamisesta vaivatonta, jolloin omistajanvaihdoksen suunnittelu on helpompaa. Päätös ryhtyä prosessiin voikin olla jo vaikeampaa, Soronen jatkaa.

Yritysten omistajanvaihdosten tärkeyttä korostavat tuoreimman Omistajanvaihdosbarometrin tiedot. Suomessa on noin 74 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Barometrin mukaan kaksi kolmesta 55 vuotta täyttäneestä yrittäjästä tähtää yrityskauppaan tai sukupolvenvaihdokseen, mutta neljännes valmistautuu yritystoiminnan lakkauttamiseen. Liiketoiminnan lopettamisuhan alla on siis 25 000 yritystä, mikä on 3 500 yritystä enemmän kuin edellisessä barometrissä vuonna 2018.

Hakupalvelu on luotu maaseutuyritysten omistajanvaihdosekosysteemin kehittämiseen keskittyvässä hankkeessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen kumppaneina ovat Suomen Yrittäjät ry, Suomen Uusyrityskeskukset ry sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Omistajanvaihdospalvelu löytyy osoitteesta yritystenomistajanvaihdospalvelut.fi.

Omistajanvaihdosviikko

Omistajanvaihdosviikkoa vietetään 30.10.-3.11.

Viikon aikana omistajanvaihdosta tarkastellaan eri näkökulmista sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Omistajanvaihdosviikon aikana on tarjolla ajankohtaista tietoa sekä erilaisia tapahtumia ostajille, myyjille, sukupolvenvaihtajille, asiantuntijoille ja päättäjille.

Omistajanvaihdosviikon ohjelmaan voi tutustua täällä.

Viikon toteuttaa omistajanvaihdosfoorumi, joka 23 organisaation yhteistyöfoorumi.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus