12.6.2018 klo 14:32
Uutinen

Uusi jäsenetu työterveyspalveluista

Työterveyshuollon puitesopimus

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry on solminut työterveyshuollon puitesopimuksen Imatran Työterveys ry:n ja Lappeenrannan Työterveys ry:n kanssa.

Työterveyshuollon puitesopimuksella työterveyshuollon järjestäminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi yrittäjäjärjestön jäsenille. Sopimuksella varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenyritysten tarpeita.

Tiedäthän, että

Yksinyrittäjä voi halutessaan hankkia työterveyshuollon palvelut.

Työnantajayrittäjän on järjestettävä työterveyshuolto työntekijälleen.

MIKSI KANNATTAA HANKKIA TYÖTERVEYSHUOLTO?

Yrittäjän työkyky on menestyvän yritystoiminnan kivijalka. Työterveyshuolto on keskeinen työkykyä tukeva palvelujärjestelmä, joka ehkäisee sairauksia, seuraa terveyttä ja tukee työkykyä. Se on yrittäjän kumppani, joka tukee ja auttaa yrittäjää ylläpitämään ja edistämään terveyttään, jaksamistaan ja työhyvinvointiaan.

Yrittäjäjärjestön jäsen voi solmia puitesopimuksella:

1. Ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon, joka sisältää mm.

työpaikkaselvityksen,jonka perusteella tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelma

tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)

terveystarkastukset

työyhteisön toimivuuden edistämisen

työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen

sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan ylläpidon ·

ensiavun järjestämiseen osallistumisen

laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan.

2. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluita, joita ovat mm.

työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito laboratorio -ja röntgentutkimuksineen

erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä

sairaanhoitona toteutettava fysioterapia

Huom. Työterveyshuoltona tehtävä sairaanhoito ei sisällä esim. erikoislääkäreiden tekemää hoitoa, seulontatutkimuksia tai kosmeettista hoitoa.

Lisäksi jäsenyrittäjä voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina. Tällaisia ovat esim. erikoislääkäritasoinen sairaanhoito ja seulontatutkimukset oireettomille henkilöille.

Tutustu ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja sairaanhoitopalveluihin laajemmin tästä.

Yleistä tietoa työterveyshuollosta.

NÄIN LIITYT YRITTÄJIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PUITESOPIMUKSEEN

Voit ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen kautta ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja/tai hinnasta.

Tee näin:

Ota yhteyttä toiseen alla olevista työterveyshuolloista ja ilmoita liittyväsi sopimukseen:

Lappeenrannan Työterveys ry

Aira Ylä-Outinen
toimitusjohtaja
puh. 040 721 1883, aira.yla-outinen@lprtyoterveys.fi

tai

Imatran Työterveys ry

Tarja Miikki-Nikku
Vastaava Työterveyshoitaja
puh. 05 630 9600, tarja.miikki-nikku@imatrantyoterveys.fi

Huom! Muista mainita liittyväsi Etelä-Karjalan Yrittäjien puitesopimukseen ja varaudu kertomaan jäsennumerosi.

Jos Sinulla on jo työterveyshuollon sopimus toisen palveluntuottajan kanssa ja haluat vaihtaa sopimuksen Etelä-Karjalan Yrittäjät ry puitesopimuksen alle, niin irtisano aiempi sopimus irtisanomisajan puitteissa.

Mikäli sinulle on kysyttävää työterveyshuollosta ja sen järjestämisestä, voit olla yhteydessä sisältöön liittyvissä kysymyksissä:

toimitusjohtaja Jami Holtari, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry, p. 0400 551 435, jami.holtari@yrittajat.fi
kehittämispäällikkö Helena Palmgren, Työterveyslaitos, p. 040 746 9439, helena.palmgren@ttl.fi

Puitesopimuksen kilpailutus on tehty yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX TTT Palvelut –hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos.

Hankkeeseen sisältyy myös puitesopimusjärjestelyn vaikuttavuuden arviointi. Kyselyllä selvitettiin järjestöjen jäsenten tarpeet ja toiveet ennen hankkeen käynnistämistä. Jatkossa seurataan puitesopimukseen liittymistä ja tyytyväisyyttä palveluihin noin puolen vuoden kuluttua yhteishankintaprosessin aloittamisesta.