12.9.2017 klo 15:03
Uutinen

Uusi koulutusasioiden päällikkö haluaa auttaa yrittäjiä tarttumaan digitalisaation mahdollisuuksiin

Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päälliköksi on nimitetty 1. lokakuuta 2017 alkaen yhteiskuntatieteiden maisteri Joonas Mikkilä.

Joonas Mikkilä, 33, toimii tällä hetkellä Suomen Yrittäjissä järjestöpäällikkönä. Mikkilän edeltäjänä koulutusasioiden päällikkönä toimi järjestön palveluksesta pois siirtynyt Mika Tuuliainen.

Joonas Mikkilä on vastannut Nuorten Yrittäjien toiminnan kehittämisestä Suomen Yrittäjissä vuodesta 2014. Myöhemmin hänen vastuulleen ovat tulleet myös startup-operaatiot.

– Ennen yrittäjäjärjestöä työskentelin neljä vuotta Suomen Lukiolaisten Liitossa, jossa toimin koulutuspoliittisena asiantuntijana sekä loppuvaiheessa myös vt. pääsihteerinä. Tämä tehtävä antoi osaltaan hyvä pohjaa koulutusmaailman tuntemukseen.

Mitkä digi- ja koulutusasiat nostavat päätään?

Mikkilä nostaa esiin lähivuosien kolme kärkiasiaa yrittäjäjärjestön digi- ja koulutuspolitiikasta.

– Yksi iso juttu tulee olemaan yrittäjäliikkeen uusi korkeakouluvisio, joka julkistetaan tällä viikolla. Se on hyvin merkittävä kansalliseen osaamisjärjestelmäämme liittyvä avaus, ja työssäni korostuu sen tavoitteiden edistäminen. Toinen iso asia on digitalisaatio ja siihen liittyvä vaikuttaminen.

Mikkilä painottaa, että maailma kehittyy digiteknologian myötä nopeammin kuin koskaan aiemmin, ja järjestön täytyy olla hereillä siitä, mitkä ovat tämän vallankumouksen olennaisimmat kehityssuunnat. On pysyttävä kärryillä myös siitä, miten kehityssuunnat vaikuttavat yrittäjiin sekä työelämään ja yhteiskuntaan laajemmin.

– Meidän pitää auttaa kenttäämme valmistautumaan tähän muutokseen, joka sisältää totta kai haasteita mutta sitäkin enemmän mahdollisuuksia.

Kolmanneksi hän nostaa innovatiivisen startup-kentän ja vakiintuneemman pk-yrityskentän törmäyttämisen sekä lähentämisen niin, että se hyödyttää molempia.

– Olennaista on startupien tarpeiden parempi tunnistaminen ja toisaalta niiden laajemmalle yrittäjäkunnalle tarjoamien älykkäiden työkalujen ja alustojen tehokkaampi hyödyntäminen. Meidän pitää pystyä auttamaan startupeja kehittymään ja löytämään sopivia kumppaneita myös pk-sektorilta.

Jäsenkentän digivalmiuksien parantaminen on tärkeää

Maanantaina julkistetun Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrin mukaan vain 75 prosentilla yrityksistä on kotisivut. Sosiaalisessa mediassa on Pk-barometrin mukaan vain 51 prosenttia vastaajayrityksistä. Lisäksi sosiaalisen median palveluita aikoo ottaa käyttöön kahdeksan prosenttia yrityksistä.

Syksyn 2017 Pk-yritysbarometri perustuu 4 700 pk-yrityksen vastauksiin.

Mitkä asiat näet yrittäjäkentän suurimmiksi haasteiksi digiasioissa?

– Yrittäjissä on kolmenlaista porukkaa: yksi ryhmä ovat ne, jotka ovat digitalisaatiossa hyvin alkutekijöissään, toinen ryhmä on hypännyt digikelkkaan ja ottanut ainakin jossain määrin perustyökalut käyttöön. Kolmas porukka on se, joka on rakentanut koko liiketoimintansa uuteen teknologiaan perustuen.

Mikkilän mukaan kolmas porukka voisi tarjota paljon vetoapua perinteisille yrityksille. Yritysten digivalmiuksia kartoittaneissa selvityksissä on havaittu nämä kolme ryhmää. Viimeisin Pk-yritysten digitaaliset kyvykkyydet ja kasvu -selvitys toteutettiin yhdessä Googlen ja Vainu.io Software Oy:n kanssa. Se julkistettiin kesäkuussa.

Kuvaaja: Jarkko Översti

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi