16.1.2018 klo 14:11
Uutinen

Uusi kysely pk-yrityksille: Jopa sadan miljoonan euron kasvuodotukset, miltei tuhat uutta työpaikkaa

Pk-yrittäjät uskovat liiketoimintansa kasvuun tämän ja ensi vuoden aikana.

Liikevaihto kasvaa ja työllisyys kehittyy. Näin tuumivat Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien teettämään Yritysten kasvun suunta –kyselyyn vastanneet pk-yrittäjät.

Maakunnan yrityksissä odotukset ovat korkealla vuosille 2018–2019. Voimakkainta kasvua odotetaan ICT-alalla. Euroissa kasvuodotusten arvioidaan olevan 72–114 miljoonaa euroa. 63 prosenttia yrittäjistä uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 19 prosenttia.

Kasvua rajoittaa erityisesti kilpailutilanne, samoin osaavan työvoiman löytäminen.

Myönteiset näkymät heijastuvat myös työllisyyteen. Yli puolet vastaajista aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan, 41 prosenttia aikoo palkata lisää työntekijöitä. Yhteensä vastaajat ilmoittivat palkkaavansa 663–949 työntekijää.

– Esimerkiksi tulevana kahtena vuotena aikoo Oulussa uuden työntekijän palkata käytännössä joka toinen vastannut yritys. Meidän on nopeasti ryhdyttävä laajalla yhteistyöllä varmistamaan, että yritysten esteeksi kokemaa työvoiman saatavuusongelmaa voidaan helpottaa. Yritysten kasvu voi tyrehtyä osaajapulaan. Tarvitaan koulutuksen, kaupungin, yrittäjien ja työvoimaviranomaisten tiivistä yhteistyötä, ilmoittaa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös syitä yrittäjyyteen. Eniten korostettiin vapautta ja vastuuta. Omasta tekemisestä ja työajoista päättäminen nousivat myös esille.

Haastavimmiksi seikoiksi koettiin ajankäyttö ja liiallinen työkuormitus.

– Yrittäminen koetaan elämäntavaksi, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen. Mielikuva yrittäjästä, joka on aina töissä eikä koskaan pidä lomaa, ei vastaa enää tänä päivänä yrittäjyyden koko olemusta, toteaa järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Viime marraskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 530 yrittäjää.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Pixhill