10.3.2017 klo 19:02
Uutinen

Uusi laki korttimaksuista voi tuoda ongelmia yrittäjille

Uusi maksupalvelulaki edellyttää kauppiailta ja myyjiltä vahvaa asiakkaan tunnistamista tai vastuu huijaustapauksissa jää yrittäjän maksettavaksi. Toisaalta uusi laki alentaa korttimaksamisen kuluja myös kauppiaalta.

Uuden maksupalveludirektiivin tavoitteet ovat hyviä: kilpailun esteiden poistaminen ja teknisten käytäntöjen yhdenmukaistaminen.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kuitenkin muistuttaa, että kauppiailta ja muilta maksunsaajilta edellytetään vahvaa asiakastunnistamista. Tämä edellytys saattaa hillitä uusien maksutapojen käyttöönottoa tai vähentää jo olemassa olvien uusien maksutapojen käyttöä, esimerkiksi lähimaksamista.

– Näin ollen direktiivin vaatimukset saattavat itse asiassa kääntyä digitalisaatiokehitystä vastaan, Toivonen huomauttaa.

Lopullisesti asia määritellään vasta komission teknisissä sääntelystandardeissa.

Vahvan tunnistamisen vaatimuksesta voidaan mahdollisesti poiketa lähimaksamisen ja pienmaksamisen osalta. Tältä osin lain voimaantuloajankohta ja mahdolliset poikkeukset riippuvat komission direktiivin nojalla antamasta alemmanasteisesta sääntelystä, jota ei ole vielä hyväksytty.

Palveluntarjoaja, joka ei käytä vahvaa tunnistamista, olisi joka tapauksessa vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.

Direktiivi, joka korvaa aiemman maksupalveludirektiivin, on pääosin pantava täytäntöön jäsenmaissa viimeistään 13. tammikuuta 2018. Maksupalveludirektiivi koskee mm. kortilla, verkkopankissa ja puhelimella tehtäviä maksuja.

Laissa säädetty maksupalvelun käyttäjän huolimattomuuteen perustuva vastuu rajoitettaisiin jatkossa enintään 50 euroon tilanteissa, joissa maksuvälinettä, esimerkiksi luottokorttia, on käytetty oikeudettomasti. Nykyisin vastaava summa on 150 euroa. Rajoitus ei edelleenkään koskisi tilanteita, joissa on menetelty tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Ei lisämaksua luottokortin käytöstä

Lisämaksujen veloittamista kuluttajilta tietyn maksuvälineen käyttämisestä rajoitettaisiin. Käytännössä lisämaksua ei saisi periä esimerkiksi, kun kuluttaja käyttää maksamiseen tavallisimpia pankki- ja luottokortteja eli Visaa tai MasterCardia.

Direktiivi edellyttää, että kauppiaat ja muut maksunsaajat eivät saa periä maksutapalisiä kuluttajilta mm. Visa- ja MasterCard-maksamisesta. Kielto kytkeytyy kuitenkin korttimaksujen siirtohintoja koskevaan asetukseen, jolla on rajoitettu esimerkiksi korttimaksamisesta kauppiaalle koituvia siirtohintoja.

– Näin ollen kauppiaankin maksamisen kulut alenevat. On myös sallittua, että korttimaksamisen kustannukset siirretään hyödykkeiden hintoihin kaikkien asiakkaiden maksettavaksi, kertoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi