Kuva: Getty Images

Uusi opas antaa päättäjille perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta – Nuorten into yrittää on kasvussa

Lasten ja nuorten saaman yrittäjyyskasvatuksen taso vaihtelee Suomessa paikkakunnasta ja kouluasteesta riippuen. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto YES:n julkaisema Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas kertoo, miksi yrittäjyyskasvatus on tärkeää.

Yrittäjyyskasvatus ei ole vain liiketoimintaosaamisen opettamista, vaan jokaiselle luokka-asteelle suunnattua asennekasvatusta. Näin sanoo Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkosto YES, joka on julkaissut verkossa Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaan.

YES kertoo tiedotteessaan, että selviytymisopas antaa eduskuntavaaliehdokkaille, nykyisille kansanedustajille ja muille päättäjille päätöksenteon tueksi perustiedot yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaasta päättäjä voi nopeasti lukea, mitä yrittäjyyskasvatus on, miksi se on tärkeää ja mikä on sen merkitys yhteiskunnalle ja elinvoimaisuudelle.

– Suomi on kansainvälisesti yrittäjyyskasvatuksen kärkimaita, mutta siitä huolimatta yrittäjyyskasvatus ei kuitenkaan toteudu Suomessa vielä tasapuolisesti. Lasten ja nuorten saama yrittäjyyskasvatus vaihtelee paikkakunnasta ja kouluasteesta riippuen. Yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet ovat paikoin myös yksipuolisia, eivätkä ne sovi jokaiselle oppijalle, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Nuorten into yrittää on kasvussa

Useiden tutkimusten mukaan nuorten yrittäjyysinto on ollut kasvussa 2010-luvulta lähtien. Tuoreimman Opiskelijabarometrin mukaan noin 34 prosenttia korkeakouluopiskelijoista ilmoitti olevansa halukas toimimaan yrittäjänä valmistumisensa jälkeen, kun vuonna 2019 vastaava luku oli noin 31 prosenttia. Alemmilla kouluasteilla luvut ovat vielä suuremmat. Esimerkiksi vuoden 2019 Nuorisobarometri-tutkimuksen mukaan jopa 58 prosenttia haluaisi kokeilla yrittäjyyttä jossain vaiheessa työuraansa.

Selviytymisoppaassa pureudutaan myös lyhyesti siihen, miksi yrittäjyyskasvatus ei Suomessa paikoin toteudu ja miten yrittäjyyskasvatuksesta voi saada vaikuttavampaa.

– Yrittäjyyskasvatus on edelleen liian usein yksittäisiä, muusta opetuksesta irrallisia toimenpiteitä tai yrityksen perustamisen opettamista. Viime aikoina tutkijat ovat myös huolestuneet yrittäjyyskasvatuksen yksipuolistumisesta, eli yritetään samoja valmiita malleja kaikille. Vakiomuotoinen opetus ei kuitenkaan sovi kaikille lapsille ja nuorille eikä se jätä tilaa opettajan ja oppijoiden omalle pohdinnalle, Lehtonen sanoo.

Suunnitelmallisempaa yrittäjyyskasvatusta

YES-verkoston yrittäjyyskasvatuksen selviytymisopas esittelee keinoja, joiden avulla yrittäjyyskasvatuksesta saa suunnitelmallisempaa, koordinoidumpaa ja vaikuttavampaa.

– Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettu yrittäjyyskasvatus synnyttää arvoa yksilölle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on, että päättäjät että ymmärtävät yrittäjyyskasvatuksen merkityksen yritteliään yhteiskunnan rakentajana ja elinvoiman vahvistajana, Lehtonen sanoo.

YES-verkosto yrittäjyyskasvatuksen verkostotoimijana tehnyt pitkään paikallisesti ja valtakunnallisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämis- ja koordinointityötä. Tällä hetkellä verkosto kerää kentältä tietoa siitä, miten yrittäjyyskasvatusta pitäisi kansallisesti kehittää tulevina vuosina. Se julkaisee tänä syksynä myös YES-verkoston tavoitteet hallitusohjelmaan 2023–2027.

YES-verkoston Yrittäjyyskasvatuksen selviytymisoppaan voi lukea täältä.

Muita kiinnostavia aiheita

Toimitus
Toimitus