2.4.2019 klo 09:34
Uutinen

Uusi verkkopalvelu paljastaa: kuntien taloudenpidossa isoja puutteita

Handata.fi-sivusto on nyt auki.

Uusi, tiistaina avattu handata.fi-verkkopalvelu mahdollistaa kuntien taloudenpidon ja kilpailutusten perkaamisen aiempaa läpinäkyvämmin ja tehokkaammin. Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa kuntien ostolaskudatan julkaisemisen lakisääteiseksi.

Tiistaina 2.4. avattu handata.fi-nettipalvelu sisältää perustiedot kaikkien manner-Suomen 295 kunnan ostoista. Lisäksi palvelusta löytyvät kaikki kuntien, kuntayhtymien, kunta- ja valtionyhtiöiden, valtion viranomaisten, säätiöiden, yhdistysten ja muiden hankintalain alaisten toimijoiden tekemät kilpailutetut hankinnat vuosilta 2015-2017. Data-aineistoa on kerätty mittava määrä, yhteensä runsaat 14 miljoonaa tietokantariviä.

– Toivomme, että avoin tieto kuntien ostolaskudatasta lisää kuntien taloudenpidon läpinäkyvyyttä ja kasvattaa ymmärrystä siitä, mihin ja miten kansalaisten veromiljardit kuluvat. Sekä päättäjät, virkamiehet että kuntalaiset löytävät nyt tiedot kuntien ostolaskuista ja hankinnoista nopeasti, yhdestä ja samasta paikasta, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo.

Handata on Varsinais-Suomen Yrittäjien johdolla toteutettu hanke, jonka lopputulemana uusi handata.fi-verkkosivusto on nyt avattu.

Jokaisella kunnalla on verkkopalvelussa oma sivu, eli käyttäjä voi selata ja vertailla eri kuntien ostolasku- ja hankintatietoja. Sivustolla voi myös tutkia, kuinka paljon ja keneltä yksittäinen kunta tai muu taho on ostanut palveluja, aineita, tarvikkeita ja tavaroita, teettänyt urakoita tai paljonko se on maksanut erilaisia avustuksia.

Kuntien julkaisemista taloustiedoista on paljastunut paljon puutteita.

– Materiaaleissa on virheellisiä Y-tunnuksia, tai tunnusta ei ole merkitty tietoihin ollenkaan. Tiedot ostettujen tavaroiden ja palvelujen toimittajasta saattavat lisäksi olla virheellisiä tai ne puuttuvat kokonaan. Myös summissa on paljon puutteita, joita on tekemiemme lisäkyselyjen yhteydessä kuitattu pilkku- tai nollavirheiksi. Lisäksi materiaalista paljastuu, kuinka paljon julkisella puolella siirretään veronmaksajien rahaa sisäisesti paikasta toiseen: esimerkiksi kunta laskuttaa itse itseään, Handata-hankkeen projektipäällikkö Jorma Saariketo kertoo.

Verkkopalvelu on perusmuodossaan ilmainen kaikille käyttäjille, mutta käyttäjän pitää rekisteröityä, mikäli haluaa hakea yksityiskohtaisia tietoja palveluun kerätystä tietokannasta.

Tällä hetkellä kuntien ostolaskudatan julkaisua ohjaa Kuntaliiton suositus, jota on tavalla tai toisella noudattanut ainoastaan 28 kuntaa. Handata-hankkeen kuntajohtajille tekemän kyselyn mukaan Kuntaliiton suositus ostolaskudatan julkaisemisesta tunnetaan, mutta sen noudattaminen on varsin vähäistä etenkin keskikokoisissa ja pienissä kunnissa.

– Ostolaskudatan julkaiseminen tulisi tehdä lainsäädännöllä pakolliseksi avoimuuden lisäämiseksi. Varsinais-Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että osto- ja hankintadatan aiempaa laajempi julkisuus terävöittää julkisten ostajien toimintatapoja ja lisää painetta kehittää virkakunnan talousosaamista, Hanna Munter toteaa.

Kahdestatoista suurimmasta kunnasta kaikki muut, paitsi Turku, julkaisevat vuosittain ostolaskudatan avoimena datana – 20 suurimmasta kunnasta 15 on mukana julkaisijoiden joukossa.

Kuntien ostolaskudata on kerätty Handata.fi-palveluun pääosin kesän ja syksyn 2018 aikana eri avoimen datan lähteistä. Suurin osa kuntien ostolaskutiedoista on julkaistu kuntien omissa verkkopalveluissa ja pienempi osa erityyppisissä avointa dataa keräävissä palveluportaaleissa. Tiedot julkisista hankinnoista vuosilta 2015–2017 on selvitetty Työ- ja Elinkeinoministeriön ylläpitämästä HILMA-palvelun tietokannasta. Handata-tietokantaan kertyi hankkeen puitteissa ostolaskudataa noin 300 miljoonaa yksittäistä tietoa. Julkisten hankintojen osalta on käyty läpi noin 30 000 ilmoitusta.

Verkkopalveluun lisätään loppukesällä 2019 myös vuoden 2018 ostolaskudata. Jatkossa palveluun lisätään myös muun muassa tietoja kuntien henkilöstökuluista ja velkaantuneisuudesta.

www.handata.fi

Lisätiedot:

Jorma Saariketo, projektipäällikkö, Handata-hanke puh. 044 556 7638, jorma.saariketo@yrittajat.fi

Hanna Munter, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät puh. 044 296 9071, hanna.munter@yrittajat

Handata-hanke

Handata on Varsinais-Suomen Yrittäjien vetämä hanke, jonka tavoitteena on ollut luoda menetelmä ja palvelu julkisten toimijoiden ostolasku- ja hankintadatan julkaisemiseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että Handata-tietokantaa ja -verkkopalvelua hyödynnetään päätöksenteon tukena sekä kilpailun tehostamisessa ja säästöjen saamisessa. Hankekumppaneina Handatassa ovat olleet Varsinais-Suomen Liitto, Varsinais-Suomen ja Suomen Yrittäjät, Turun yliopisto, Turun AMK, Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja Hansel Oy.

Varsinais-Suomen Yrittäjät

Varsinais-Suomen Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien alueellinen etu- ja palvelujärjestö. Suomen Yrittäjien aluejärjestö Varsinais-Suomen Yrittäjiin kuuluu noin 8000 varsinaissuomalaista yritystä 34 paikallisyhdistyksessä. Lisätietoa www.yrittajat.fi/varsinaissuomi