24.4.2019 klo 13:48
Uutinen

V-S Yrittäjät: VSSHP:n suunnitelma oman ensihoidon kuljetuksen lisäämisestä kuolinisku alan yrittäjille

Varsinais-Suomen Yrittäjät vaatii riittäviä laskelmia ja päteviä perusteluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kaavaileman oman tuotantonsa kasvattamisen tueksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnalle on esitetty, että liikelaitoksen itse tuottaman ensihoidon kuljetuksen osuutta kasvatetaan ensi vuoden alussa noin viidellä yksiköllä. Vastaava määrä vähennettäisiin ostopalveluista.

– Päätös tarkoittaa kuoliniskua varsinaissuomalaisille sairaanhoitoalan yrityksille, Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen sanoo.

– Esimerkiksi Satakunnassa yksityisten yksiköiden määrää on päinvastoin kasvatettu ja kokemukset ovat olleet hyviä.

Varsinais-Suomen Yrittäjien hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina.

Alan pk-yritykset hoitavat ostopalveluna tällä hetkellä noin 50 prosenttia sairaanhoitopiirin kiireellisistä ensihoidon kuljetustehtävistä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri toteuttaisi nyt suunnitellun muutoksen liikkeenluovutuksin, eli ostaisi markkinoilta alalla jo toimivien yritysten toimintaa. Varsinais-Suomen Yrittäjät ei mallista innostu.

– Voidaanko esimerkiksi maakunnan syrjäseutujen ensihoito varmistaa, jos siellä nyt toimivat yrittäjät pakotetaan luopumaan toiminnastaan, Hakkarainen pohtii.

Päätösesityksen takana olevat luvut ja laskelmat ovat Varsinais-Suomen Yrittäjien mukaan puutteelliset. Sairaanhoitopiiri perustaa lisäksi päätösesityksen osittain terveydenhuoltolain uudistukseen, joka kuitenkin kaatui sote-uudistuksen mukana.

– Terveydenhuoltolakiluonnoksessa esitetyt asiat eivät tietenkään sido sairaanhoitopiiriä nyt, kun laki ei tullut voimaan. Käyttääkö sairaanhoitopiiri sote-uudistuksen kaatumisen luomaa epävarmuutta oman toimintansa kasvattamisen keppihevosena, Hakkarainen kysyy.

– Esimerkiksi Aluepelastuslaitoksen yksiköiden kustannuksia ei ole eritelty. Tällä hetkellä vain yksityisten yksiköiden kustannukset ovat tiedossa, sillä ne tulee eritellä asianmukaisesti kilpailutusten yhteydessä.

Vertailutietoa olisi saatavilla maakunnista, joissa kaikki ensihoidon kuljetuksen hoituvat kilpailutetusti yritysten toimesta.

– Ensihoidon kuljetukset tehdään tuottamistavasta riippumatta veronmaksajien rahoilla. Heillä onkin oikeus tietää, mitkä ovat julkisesti tuotetun toiminnan kustannukset. Päätösten tulee lisäksi perustua asianmukaisiin laskelmiin. Saadaanko omaa tuotantoa lisäämällä todella säästöjä, Hakkarainen kysyy.

Päätös asiasta tehtäneen sairaanhoitopiirin liikelaitoksen johtokunnassa ennen kesää.