21.5.2021 klo 20:26
Uutinen

Vaalipaneelissa puhuttiin painavaa asiaa

Poliitikot olivat koolla 20.5. keskustelemassa Kirkkonummen elinkeinoelämän tulevaisuudesta

Kirkkonummen kunnantalolla järjestettiin Vaalipaneeli 20.5.2021, johon osallistui kymmenen puolueryhmän edustajaa

Kuntavaalit lähestyvät! Se alkaa jo tuntumaan päivittäisille eri medioita seuraaville hyvin konkreettisesti – nyt on se aika, kun puhutaan erilaisista epäkohdista kuntapolitiikassa.

Kirkkonummella elinkeinoelämän kehittäminen ja yrityspalvelut ovat puhuttaneet jo vuosia, myös paneelikeskustelussa otettiin vahvasti kantaa kunnan tarjoamiin palveluihin yrittäjille. Yrittäjät tarvitsevat kunnan palveluita, jotkut yritystoimintaansa aloittaessaan, jotkut taas toimintansa kehittäessään ja laajentuessaan. Viranomaistoiminta sekä mm. maankäyttöön, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja hankintoihin liittyvät asiat ovat niitä yrittäjien arkeen liittyviä asioita, joissa kunnan tehokkuus ja palvelualttius erityisesti mitataan. Myös yritysneuvontapalvelut, elinkeinoviestintä sekä yritysyhteistyön kehittäminen on tärkeä osa kunnan toimintaa.

Vaalipaneelin etukäteen asetetut aiheet keskittyivät kunnan viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja yrittäjien välisen yhteistyön ja vuoropuhelun kehittämiseen:

 1. elinkeinopolitiikka on yrittäjien ja kunnan vuoropuhelua; yritysvaikutusten arviointi
 2. yritysten asiointitaakka; yrittäjämyönteinen palvelu
 3. julkiset hankinnat pk-yritysten näkökulmasta
 4. julkinen elinkeinotoiminta ja sen vähentäminen

Vaalipaneelin osallistujiksi kutsuttiin kaikista 12 puolueryhmästä edustaja ja kymmenestä ryhmästä ilmoitettiin edustaja mukaan – aakkosjärjestyksessä:

 • Timo Haapaniemi (Kok)
 • Ari Harinen (SDP)
 • Vesa Hirvonen (KD)
 • Martin Honkanen (PS)
 • Carl-Johan Kajanti (RKP)
 • Mikael Korkman (Liik)
 • Jari Palosaari (Kesk)
 • Noora Piili (ProK)
 • Henry Scheinin (Vihr)
 • Katja Ylisiurua (Vas)

Tapahtuma järjestettiin hybridinä siten, että panelistit olivat kutsuttu kunnantalolle ja yleisö oli paikalla etäyhteyksin – panelisteista myös kaksi osallistui tapahtumaan etäyhteyksin.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi yhdistyksemme puheenjohtaja Janne Laitinen, moderaattorina tuttu voimanaisemme Katarina Helander.

Keskustelun satoa

Yritysvaikutusten arviointi olisi prosessi, mikä ehdokkaiden mukaan olisi ensiarvoisen tärkeä ottaa systemaattiseen käyttöön Kirkkonummen kunnassa. Tämä lisäisi vuoropuhelua ja parantaisi yrittäjien mahdollisuuksia osallistua omaan arkeensa vaikuttavien asioiden valmisteluun. Panelistit peräänkuuluttivat kunnalle omaa yritysneuvojaa ja henkilöä, joka olisi yrittäjien tukena suoraan kunnantalolta käsin. Vuosia sitten tehty poliittinen päätös ostaa kunnan yritysneuvontapalvelut YritysEspoolta herätti ehdokkailla tuntoja. Osasta ehdokkaita tunne on etäinen palveluiden tullessa espoolaisen tahon järjestämänä – kommenttipuheenvuorona tosin todettiin, että yritysneuvojat tulevat Kirkkonummelle ajanvarauksella tapaamaan yrittäjiä. Tämä ei kuitenkaan osan joukosta mielestä ole riittävää tukea juuri kirkkonummelaisille yrittäjille. Viranhaltijoita tulisi kouluttaa asiakaspalvelutaidoissa sekä yrittäjyysasioissa siten, että he ymmärtäisivät myös yrittäjien näkökulman. Menestyvä kunta on mukana rakentamassa yritystensä menestystä. Myös co-working-tiloja kaivataan, minkä myös Kirkkonummen Yrittäjät ry on tuonut aiemmin kunnanhallituksen tietouteen.

Kunnan hankinnat herättivät runsaasti keskustelua, ehdokkaiden yhtenäinen näkemys oli se, että kunnan tulisi järjestää hankinnat paremmin siten, että myös pienet yritykset – joita kuitenkin Kirkkonummella suurin osa on – voisivat osallistua tarjouskilpailuihin. Peräänkuulutettiin paikallisia yrittäjiä enemmän huomioon ottavaa tahtotilaa, joka ilmenisi mm. hankintastrategiassa. Paikallisuutta suosiva tahtotila lähtee kilpailutuksesta lähtien: tarjouskilpailu tulisi ehdokkaiden mukaan laatia kriteereiltään sellaiseksi, että useampi paikallinen pystyisi ottamaan osaa – ehdokkaiden mukaan hankintalaki antaa tähän mahdollisuudet. Myös peräänkuulutettiin poliittista tahtoa pitää kiinni yhteisesti sovituista asioista, kuten investoinneista ja hankkeiden aikatauluista.

Kuuntele paneelikeskustelu youtube-videona >>

Nyt on aika vaikuttaa!

Kuten tilaisuuden moderaattori, Katarina Helander entisenä Kirkkonummen luottamushenkilönä tuo esiin, kunnanvaltuustolla on avaimet muutokseen – se ei ole vain ”joku” tai ”jotkut” siellä ”jossain” tekemässä päätöksiä, vaan kyseessä on vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Kunnanvaltuusto on käytännössä se koko kuntaorganisaation ”työnantaja”.

Yrittäjät, valitkaa edustajanne huolella ja vaatikaa toimintaa – strategiset linjaukset, viranhaltijatyön ohjaaminen ja uusien asioiden sekä muutostarpeiden esiin tuominen on juuri sitä poliitikon työtä! Kaikki paneelin läsnäolijat allekirjoittivat yrittäjyyslupauksen – tämä ei ole kevyt lupaus.