Kuva: Pixhill
9.2.2024 klo 16:07
Uutinen

Vääntö yritysvastuudirektiivistä jatkuu – ”Viime hetkillä tuotiin elementtejä, jotka eivät sovi Suomen oikeusjärjestelmään”

Yritysvastuudirektiivin käsittely jatkuu EU-tasolla.

Euroopan unionin maiden äänestys yritysvastuudirektiivistä siirtyy. Suomi oli niiden maiden joukossa, jotka olivat etukäteen ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä perjantain kokouksessa, ja pidättäytyminen olisi laskettu ei-ääneksi. Äänestyksen lykkääntyminen tarkoittaa direktiivin käsittelyn siirtymistä eteenpäin.

Eduskunnan suuri valiokunta asettui torstaina maan hallituksen kannalle ja totesi lausunnossaan, ettei direktiiviin tehtyjä viime hetken lisäyksiä voida pitää Suomen oikeusjärjestelmän kannalta toimivina ratkaisuina, sillä ne poikkeavat Suomessa voimassa olevista yleissäännöksistä ja hajaannuttavat järjestelmää. SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat jättivät lausuntoon eriävän mielipiteensä.

– Ikävää, että direktiiviehdotukseen tuotiin viime hetkillä elementtejä, jotka eivät sovi Suomen oikeusjärjestelmään, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula.

Viime hetken elementeillä Makkula tarkoittaa vahingonkorvausvelvollisuuden toteuttamiseen liittyvää ryhmäkanteen mahdollisuutta sekä ja todisteiden esittämisvelvollisuutta koskevia säännöksiä.

Makkulan mukaan viime hetken muutokset mahdollistaisivat sen, että yksittäinen järjestö, esimerkiksi ammattiliitto tai jokin muu järjestö, voisi ajaa omissa nimissään vahingonkorvauskanteita yrityksiä vastaan tilanteessa, jossa yrityksen väitetään laiminlyöneen direktiivin mukaiset velvoitteensa. Toisin sanoen Suomeen syntyisi uudenlainen ryhmäkannemahdollisuus, jossa muu kuin vahingon väitetty kärsijä ajaisi kanteita tuomioistuimissa.

– Kyseessä olisi iso muutos Suomen prosessioikeudelliseen ja vahingonkorvausoikeudelliseen systematiikkaan. Tämän Suomen oikeusjärjestelmälle vieraan muutosehdotuksen vaikutuksia ei ole lainkaan arvioitu, Makkula sanoo.  

– Yritysvastuusääntelyä pitää kehittää jatkossakin EU-tasolla. Näin voidaan saavuttaa yrityksille yhdenmukainen toimintaympäristö. Ei ole suomalaisten tai eurooppalaisten yritysten eikä kansalaisten etu, jos jokainen maa ryhtyy säätämään omaa, toisistaan poikkeavaa yritysvastuusääntelyä, Makkula sanoo.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus