30.11.2020 klo 12:29
Uutinen

Vågade satsa då tillfälle bjöds

Filterpak är Hangöföretaget som tog chansen att börja tillverka munskydd under våren. Man har haft en snabb tillväxt och hoppas på att ytterligare växa trefalt under de kommande två åren.

Frågan om en eventuell munskyddstillverkning aktualiserades första gången under vårvintern, just när pandemin bröt ut.

– Vi avfärdade då idén med motiveringen att vi trodde att tåget gått, att vi var för sent ute, berättar vd Peter Nordlund som driver Filterpak tillsammans med sin bror Thomas Nordlund, som är produktionschef.

Men pandemin visade sig var mer långvarig än vad man initialt tänkt. Bristen på munskydd var stor och på vårvintern fanns ingen inhemsk munskyddstillverkning. Då tänkte man om och beslöt sig för att ta steget ut från idé till handling. Sedan har allt gått i ett rusande tempo. Produktionen inleddes i medlet av maj och redan i november hade arbetsstyrkan vuxit från 35 till 100. Och flera platser finns att fylla. Uppskattad omsättning för detta år landar på dryga tio miljoner euro, jämfört med 3,2 miljoner euro under fjolåret.

Hur mycket mera kan ni växa?

– Vi har kalkyler som visar att det är fullt realistiskt att växa trefalt under två år, säger försäljningschef Roger Lindström.

Här räknar man med en jämn tillväxt mellan luftfilterdelen, som är företagets kärnverksamhet, och munskyddstillverkningen, även om den senare står för en större del av omsättningen.

BEMANNINGSFÖRETAG

Att växa så snabbt under så kort tid, innebär både möjligheter och utmaningar. Hangö är liten stad med ett begränsat rekryteringsområde. Att i rask takt nyanställa i stora mängder, samtidigt som tiden också ska räcka till att införskaffa produktionsutrustning och förhandla fram försäljningskontrakt, är ingen liten bit att svälja för ett medelstort familjeföretag. Därför fattade man beslutet att låta ett bemanningsföretag, VMP, sköta rekryteringdelen.

– De är specialister på att rekrytera, det är inte vi, säger Peter Nordlund.

Thomas Nordlund inflikar att det också var ett tryggt val. Ingen vet med säkerhet hur situationen för munskydd kommer att se ut efter att coronakrisen blåst över.

– Men så mycket vet vi redan nu att munskydden kommer att bli ett bestående element i vår produktion, säger han.

Finns det några nackdelar med bemanningsföretag ur företagarsynvinkel?

– Egentligen inte. Det blir en litet högre kostnad, men å andra sidan får vi de tjänster HR-avdelningen annars skulle sköta på köpet, funderar Thomas Nordlund.

– På sikt kommer de här personerna troligtvis att övergå i ett anställningsförhållande hos oss, inflikar Peter Nordlund.

BERGOCHDALBANA

Vilka har varit största lärdomarna under den här resan?

– Att våga ta risker! är den samstämmiga slutsatsen.

Roger Lindström beskriver året som en bergochdalbana, där hela känsloregistret inrymts. Men det har också varit ett lärorikt år. Munskydden, som går under namnet NeSu, innebar en helt ny nisch i och med att man nu skulle sälja en egen konsumentprodukt. Luftfiltren, som man producerat i tjugo år, säljs som en företagsprodukt.

– Vi har fått fundera på allt från produktförpackningar och streckkoder till innehållsförteckningar, berättar Lindström.

Det klart största risktagandet har varit steget in i det okända; att inleda produktionen av en helt ny produkt med för dem obekanta material. Men man vågade satsa för att man stod på en fast bas med tjugo års företagarerfarenhet i bakfickan.

– Till vår fördel får också räknas att när vi tar ett dåligt beslut, reder vi snabbt upp det och går vidare. Alla tar någon gång dåliga beslut då man arbetar i det tempo vi nu gjort. Men vi arbetar alla i samma riktning, och det är det viktiga, säger Thomas Nordlund.

KOLLEKTIV STOLTHET

En lite kul grej med Filterpak är att det är ett företag som blivit väldigt starkt förknippad med sin verksamhetsort, Hangö. Det finns en kollektiv stolthet bland Hangöborna över företagets framgångar.

– Det är nästan som när Finland vann VM-guld i ishockey och hela landet firade. Det här är Hangös VM-guld, skojar Thomas Nordlund.

Filterpak Oy

Grundades: 1980, köptes år 2000 av Peter och Thomas Nordlund.

Produktion: kärnproduktionen består av luftfilter. Från och med i år tillverkar man också munskydd av märket NeSu.

  • Munskydden sker i samarbete med Ahlstrom-Munsksjö som levererar fibertyget. K-kedjan är en av de största kunderna tillsammans med Beredskapsförsörjningscentralen.
  • I dagsläget har NeSu två tillverkningslinjer som snurrar på dygnet runt sju dagar i veckan. Man tillverkar ett sexsiffrigt antal munskydd varje dygn.

Uppskattad omsättning 2020: dryga 10 M€ för munskydden och filtertillverkningen tillsammans.

Sysselsätter: cirka 100 personer

Kuriosa: Peter och Thomas Nordlund har utsetts till årets företagare i Hangö.

Text och fotografi: Mia Berg-Lundqvist