15.11.2021 klo 14:04
Uutinen

Vaikuttamisen paikkoja tarjolla!

Haluatko päästä vaikuttamaan yrittäjien asioihin ja kehittämään Päijät-Hämeen Yrittäjien toimintaa?
Ilmoittaudu ehdolle hallituksemme jäseneksi. Haluamme joukkoomme osaavimmat vaikuttajat
jäsenistöstämme – oletko se sinä?

Päijät-Hämeen Yrittäjät hakee erovuoroisten hallitusten jäsenten ja heidän varajäsentensä tilalle uusia
luottamushenkilöitä luotsaamaan toimintaa eteenpäin vuosina 2022-23. Valittavien henkilöiden tulee
olla jäsenenä jossakin Päijät-Hämeen Yrittäjien paikallisyhdistyksessä.

Päijät-Hämeen Yrittäjät valvoo pk-yritysten etua ja pyrkii parantamaan yrittämisen olosuhteita koko
maakunnassa. Hallitustehtäviin haetaan sitoutuneita luottamushenkilöitä.

Luottamushenkilönä toimiminen

Hallitus kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää asioihin paneutumista
kokousten ulkopuolella ja mahdollisuutta sähköiseen yhteydenpitoon kokousten välillä. Tehtävästä ei
makseta korvauksia, mutta matkakulut korvataan.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta; sama henkilö voidaan valita enintään kolmeksi
peräkkäiseksi toimikaudeksi. Puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen ja ehdokkaisiin tutustuminen

Voit ilmoittautua ehdokkaaksi Päijät-Hämeen Yrittäjien hallitukseen 4.11.2021 – 1.12.2021 välisenä
aikana. Ilmoittaudu ehdokkaaksi täällä.

Huom! Varsinainen ehdolle asettuminen tapahtuu lisäksi myös syyskokouksessa 1.12.2021, normaalin
kokouskäytännön mukaan. Ehdokkaaksi on mahdollista asettua myös vasta syyskokouksessa.

Järjestämme Teams -esittäytymistilaisuuden ma 29.11., jossa siihen mennessä ehdolle ilmoittautuneet
voivat halutessaan esittäytyä paikallisyhdistysten edustajille. Lähetämme ehdokkaaksi ilmoittautuneille
osallistumislinkin ennen tilaisuutta. Päijät-Hämeen Yrittäjät ei tarjoa muuta erillistä näkyvyyttä ehdokkaille.

Varsinainen ehdolle asettuminen, valinta ja tehtävien alkaminen

Päijät-Hämeen Yrittäjien syyskokous valitsee hallituksen jäsenet 1.12.2021 klo 17.30 Päijät-Hämeen
Yrittäjien toimistolla Lahdessa. Valinta tehdään syyskokouksessa ehdolle asettautuneiden ehdokkaiden
joukosta. Äänivaltaa Päijät-Hämeen Yrittäjien syyskokouksessa käyttävät paikallisyhdistysten asettamat
kokousedustajat.

Lisätietoja valintaprosessista:

toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, heta.vihervirta-vuontelo@yrittajat.fi , p. 0400 854 995
puheenjohtaja Juha Tähkänen, juhaurakoi@gmail.com , p. 0400 938 151