23.5.2018 klo 10:30
Uutinen

Vain harvalla yksinyrittäjistä työterveyshuolto – Kilpailutus auttaa ilman palvelua olevia

Helsingin Yrittäjät on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon yrittäjiä varten. Näin varmistetaan, että palveluilla on hyvä hinta-laatu -suhde.

Kumppaneiksi valikoituivat Terveystalo ja Täsmä Työterveys. Kilpailutuksen tavoitteena on helpottaa erityisesti yksinyrittäjien ja pk-yritysten työterveyshuoltopalveluiden hankintaa.

Vain neljäsosalla yksinyrittäjistä tt-palvelut kunnossa – Kilpailutus auttaa ilman palvelua olevia

Helsingin Yrittäjät toteutti joulukuussa 2017 yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa osana TyhyverkostoX-hanketta työterveyshuoltokyselyn helsinkiläisille yrityksille. Kyselyyn vastasi lähes 200 jäsenyrittäjää, joista noin puolet oli yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Kyselystä selvisi, että yksinyrittäjistä vain noin neljäsosalla oli hankittuna työterveyshuollon palvelut.

Työnantajayrittäjistä noin kahdella kolmannesta oli myös itselleen järjestetty työterveyshuolto. Osalla ei ollut lain mukaista työterveyshuoltoa työntekijöilleen.

Työterveyshuoltokyselyssä tiedusteltiin yritysten kiinnostusta Helsingin Yrittäjien yhteiskilpailu-tukseen. Sekä työnantajayrittäjistä että yksinyrittäjistä 70 prosenttia ilmaisi kiinnostuksensa. Neljännes ei osannut sanoa ja vain alle viisi prosenttia vastanneista ei ollut kiinnostunut yhteishankinnasta.

– Yrityksen menestymiselle on olennaista, että niin yrittäjä kuin työntekijätkin ovat osaavia ja työkykyisiä. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevin toimin voidaan pitää huolta yrittäjän ja työn-tekijöiden toimintakyvyn säilymisestä ja parantaa heidän jaksamistaan sekä hyvinvointia, pai-nottaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Yrittäjän työterveyshuoltosopimus myös yksinyrittäjille

Työnantajilla on velvollisuus järjestää ennalta ehkäisevät, työkykyä tukevat työterveyshuoltopalvelut kaikille työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Sitä täydentävien muiden työterveyshuollon palvelujen, esimerkiksi sairaanhoidon, järjestäminen on vapaaehtoista. Yrittäjälle itselleen työterveyshuolto on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.

– Yksinyrittäjä voi tehdä yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen. Työnantajayrittäjä puolestaan voi liittyä yrityksen työterveyshuoltosopimukseen, joka sisältää työntekijöiden työterveyshuollon, tai hankkia työterveyshuollon yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen kautta, kertoo kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta.

Valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto jäsenyrityksille

Mikroyritykset eivät ole olleet työterveyspalveluiden tarjoajien kohderyhmänä, vaan kiinnostus on kohdentunut suurempiin työnantajayrityksiin. Helsingin Yrittäjät on nyt yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon jäseniään varten.

Helsingin Yrittäjät on solminut puitesopimuksen työterveyshuoltopalveluista jäsenyrityksille Terveystalo Oyj:n ja Täsmä Työterveys Oy:n kanssa. Jäsenyrittäjät voivat halutessaan liittyä puitesopimukseen sekä solmia itselleen ja työntekijöilleen haluamansa laajuisen työterveyshuoltosopimuksen.

Helsingin Yrittäjien verkkosivuille on avattu uusi Työterveyshuolto-sivusto (www.helsinginyrittajat.fi/tyoterveyshuolto), josta löytyy tietoa työterveyshuollosta.

toimitus (at) yrittajat.fi