5.4.2017 klo 14:08
Uutinen

Vain kolmasosa suojautuu ulkomaankaupan riskeiltä – ”Luottotappio voi vaarantaa tulevaisuuden”

Peräti kaksi kolmasosaa vientiyrityksistä luottaa asiakkaan maksukykyyn niin paljon, etteivät ne suojaa myyntisaataviaan.

Vientikauppaan liittyvät riskit johtuvat tavallisimmin asiakkaan maksukyvyttömyydestä, maksuhaluttomuudesta tai yrityksen sijaintimaasta. Tiedot perustuvat helmikuussa julkaistuun Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön pk-yritysbarometriin.

Finnveran rahoituspäällikkö Maria Frosterus kehottaa etenkin vientiä suunnittelevia yrityksiä tutustumaan vientikaupan riskienhallintaan, sillä yksi luottotappio voi pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden.

– Takuumaksut ovat aika pieniä, jos verrataan siihen, miten isoja tappioita yritykselle voi tulla ilman saatavien vakuuttamista. Mitä suurempi kauppa ja mahdollinen tappio on, sitä tärkeämpää on saatavien suojaaminen, Frosterus sanoo.

Pk-yritysten kannattaa käydä kauppaa turvatuin maksuehdoin tai suojata myyntisaatavansa välttyäkseen luottotappioilta. Frosteruksen mukaan viejän on syytä pyytää rahoittajalta arvio suojautumisen kustannuksista ja sisällyttää se katteeseen.

Yleisimmät tavat suojautua ovat luottovakuutus, remburssi ja vekselitakuu. Ne ovat toimintamekanismeiltaan erilaisia ja soveltuvat hieman erilaisiin kauppoihin.

– Keskeistä on, että rahoitus suunnitellaan hyvissä ajoin ennen vientikauppaa. Näin pystytään valitsemaan kuhunkin kauppaan sopiva maksutapa.

Suojautumisen hyötyjä ei tunnisteta

Maria Frosteruksen mukaan suojautumisen tuomat hyödyt ovat jääneet joillekin yrittäjille ja yrityksille tuntemattomiksi.

– Vakuutusta ei koeta tarpeelliseksi, koska asiakkaan maksuhistoria on ollut hyvä tai koska ostaja on iso yhtiö. Varovaisimmat viejät toimittavat tavaraa vain ennakkomaksulla, mutta tällä maksutavalla kauppakoot ja myyntivolyymi kokonaisuudessaan tulevat nopeasti vastaan, Frosterus sanoo.

Tyypillinen ostajan esittämä syy maksuhaluttomuudelle on ostajan omien saatavien viipyminen loppuasiakkaalta.

Uhkaako vientimaassa poliittinen riski?

Poliittinen riski voi tuoda kauppaan odottamattomia mutkia. Riippuu täysin yrityksestä, paljonko yksittäinen yritys voi kantaa riskiä taseessaan.

– Vaikka kauppakumppani olisi vanha ja luotettava, vientimaa saattaa kuulua poliittisen riskin maihin. Tällöin kaupantekoon saattaa tulla yllättäviä mutkia matkaan, kertoo Finnveran rahoituspäällikkö Markku Olli.

Hänen mukaansa poliittinen riski realisoitui kaupallisena riskinä esimerkiksi Venäjällä pari vuotta sitten, kun rupla devalvoitui. Öljyn hinnan laskusta aiheutunut ruplan syöksykierre aiheutti kovia kolauksia Venäjällä toimiville suomalaisyhtiöille ja niiden asiakkaille.

– Tavallisimmat poliittiset riskit liittyvät luottovaluutan siirron rajoituksiin, velkojen vakauttamiseen ja sotaan tai kapinaan.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi