15.5.2017 klo 15:34
Uutinen

Valinnanvapauspilotit näyttävät tietä

Hallituksen ajama valinnanvapaus etenee. Jopa Etelä-Karjalaan, kun vähän potkitaan. Lakiesitys on annettu ja nyt haetaan pilotteja kokeilemaan, miten valinnanvapaus toimisi. Hyvä, että Eksote otti haasteen vastaan ja ilmoitti haluavansa mukaan.

Pilotissa maakuntaan ryhdytään rakentamaan tasapuolista tarjontaa terveyspalveluihin. Haaste on nyt eriyttää järjestäjän ja tuottajan rooli, mikäli Eksote tulisi olemaan pilottiin hakeva taho. Jos Eksote on tuottajia valitsemassa, tulee syystäkin pelko, ettei kaikkia kohdella tasa-arvoisesti. Olisi löydettävä päättäjäksi taho, jonka toimintaan kaikki luottavat. Avoimuus ja neutraliteetti päätöksenteossa on erittäin tärkeää.

Eksote on sijoittunut heikosti vertailtaessa ostopalvelujen määrää omaan tuotantoon. Terveysasemapalvelut on täällä tuotettu tiukasti omin voimin. Huono asia on, että laissa sote-keskukselle esitetään niin laajaa palveluvalikoimaa, että pk-yritykselle sen perustaminen on vaikeaa. Palvelujen saatavuus ei parane ehkä lainkaan, jos uusia sote-keskusta tarjoavia tahoja ei löydy.

Valinnanvapauteen perustuva monituottajamalli on edellytys tehokkaasti toimiville sote-palveluille. Yrittäjyys voi kasvaa sote-huollon voimavaraksi, jos täällä ymmärretään sen voima. Vastuu markkinoiden kehittämisestä on keskeinen osa maakunnille kuuluvaa roolia palveluiden järjestäjänä.

Lakiesityksessä hyviä elementtejä ovat henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli. Sote-keskuksille suunniteltu velvollisuus myöntää asiakasseteli osapalveluissa on pienille sote-yrittäjille tärkeä. Seteleille on saatava asiakkaan valintoja kunnioittava palveluohjaus. Tähän saakka pk-yrittäjien rooli palvelusetelituottajina on ollut liian pieni.

Nyt on aika palata kärkeen sote-osaajina. Ratkaisevaa on, millaisia päätöksiä tehdään. Yrittäjät pitää saada mukaan valmistelutyöhön tiiviisti, jotta pilotointikin onnistuu hyvin. Fiksusti toimien maakunnassa luodaan yrittäjyyteen pohjautuvat, hyvin toimivat lähipalvelut.

Jami Holtari
Toimitusjohtaja
Etelä-Karjalan Yrittäjät