21.5.2021 klo 12:24
Uutinen

Valtuuston päätösten vaikutukset Keski-Suomen yrityksiin kannattaa aina miettiä

Suurin osa kunnanvaltuutettujen tekemistä päätöksistä vaikuttaa yritysten toimintamahdollisuuksiin. Siksi valtuutettujen kannattaa aina päätöksiä tehdessään miettiä, miten päätökset vaikuttavat yrityksiin. Tärkeitä ovat esimerkiksi kunnan kilpailutukset ja maankäyttöpolitiikka.

– Me Keski-Suomen Yrittäjien hallituksena toivomme, että aiheesta keskustellaan kuntavaalikampanjoissa ja että valtuustoihin valituksi tulleet muistavat yritysvaikutusten arvioinnin tärkeyden valtuustotyössään, painottaa Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen.

Jos päätös vaikuttaa yritykseen haitallisesti, se haittaa myös muita: asiakkaita, työntekijöitä ja lopulta heikentyvien verotulojen takia koko kuntaa. Järjestelmällinen yritysvaikutusten arvioiminen vaatii viranhaltijoilta sitoutumista ja kuntapäättäjiltä valmiutta ja halua seurata yritysvaikutusten käytännön noudattamista.

– Yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita, että päätökset tehdään yritysten ehdoilla. Arviointi vähentää yrittäjyyden kannalta huonojen päätösten riskiä. Joskus riittää, että pohditaan ylipäätään, onko päätöksellä vaikutuksia yrityksiin. Mitä tärkeämpi päätös on, sitä perusteellisempi arviointi tarvitaan, Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen Hanna Virtanen selventää.

– Yritysvaikutusten arvioinnin tavoitteena ei ole pistää kuntien toimielimiä ja yrittäjiä vastakkain, vaan luoda menettely, joka tukee paikallista päätösten valmistelua. Hyvän yhteistyön seurauksena myös tietoisuus kunnan toiminnasta ja yrittäjämyönteisyydestä kasvaa, Keski-Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen Jari Parkkisenniemi avaa.

Apua yrittäjäjärjestöltä

Päätöksiä valmistelevat henkilöt saavat yritys- ja elinvoimavaikutusten arviointiin apua oman alueen yrittäjäjärjestöltä. Paikallinen yrittäjäjärjestö on aina luontevin vastinpari kunnan kanssa käytävään elinvoimavuoropuheluun. Yrittäjäjärjestön arvio edustaa kaikkia yrittäjiä.

– Toivon, että kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat positiivisesti kunnan elinvoimaan. Viitasaarella meillä toimii Yrittäjätoimikunta, jossa on mukana Viitasaaren Yrittäjät, kehittämisyhtiö ja kaupunki. Tämä porukka on toiminut mielestäni erittäin hyvin ja saanut yhdessä Viitasaarella positiivisia vaikutuksia aikaan, Virtanen kommentoi.

Yritysvaikutusten arvioinnin tulisi olla yksi luontainen osa kunnan päätöksentekoprosessia. Suomen Yrittäjillä on tarjolla yritysvaikutusten arviointilomake. Lomake on ladattavissa Suomen Yrittäjien sivuilla: yrittajat.fi/yrittajat/kunnat-ja-yrittajyys. Lomake helpottaa tuomaan yritysvaikutusten arvioinnin osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää ja antaa mahdollisuuden määrämuotoiseen toimintatapaan.

– Moni kunta tekee jo yrityksiä huomioivia päätöksiä, mutta yrittäjät eivät vain tiedä niistä, joten läpinäkyvyyttä tarvitaan tässäkin lisää. Joissakin asioissa voi tuntua, että päätöksellä ei ole vaikutusta yrityksiin, mutta jos päättäjillä herää pienikin epäilys pitäisikö aiheesta kysyä yrittäjiltä, niin kannattaa ehdottomasti kysyä. Yrittäjäyhdistys ei pyri asiasta päättäväksi tahoksi, vaan annamme lisätietoa yritysten näkökulmasta ja yritysvaikutuksista päätöksenteon tueksi, muistuttaa Parkkisenniemi.

– Arviointikäytäntö kannattaa! Tulevat valtuustolaiset, pitäkää yritykset mielessänne. Suurin osa tehdyistä päätöksistä, joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa tätä kautta koko kuntaan. Toivon, että arviointilomakkeen käyttö otetaan kiinteäksi osaksi kunnan päätösten valmistelua, Virtanen päättää.