Kuva: Kanta-Hämeen kuvapankki / Flickr.
25.4.2022 klo 09:56
Uutinen

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle

Avustuksia myönnettiin yhteensä 20 000 euroa 26 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta. Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti.

Lukumääräisesti eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon tai muuhun poistamiseen. Avustuksilla tuettiin myös mm. biohiilisuodatusta järveen tulevan kuormituksen vähentämiseksi, laskeutusaltaiden rakentamista ja pohjapadon suunnittelua. Myös vesistöjen tilan seurantaa, kunnostussuunnittelua sekä rantojen virkistyskäytön edistämistoimia oli avustettavien hankkeiden joukossa. 

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt yhdeksättä kertaa.
– 94 eri hakijaa on hakenut Vanajavesisäätiön avustuksia näiden yhdeksän vuoden aikana. Suuri hakijoiden määrä kertoo siitä, että Vanajaveden alueella on paljon aktiivisia ja aikaansaavia vesienhoitotöiden tekijöitä, iloitsee Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtaja emeritusprofessori Lauri Arvola.

Listaan avustuksen saajista voi tutustua Vanajavesikeskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.vanajavesi.fi.

Vanajavesisäätiö ylläpitää Vanajavesikeskusta, joka hoitaa vesistöjä ja maisemaa parempaan kuntoon, innostaa ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi ja pyrkii monin tavoin vahvistamaan koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuutta.  

Hämeen Yrittäjät on yksi kahdeksasta Vanajavesisäätiön perustajajäsenestä ja aluejärjestöllä on pysyvä paikka säätiön hallituksessa.