27.2.2019 klo 10:00
Uutinen

Vapaaehtoisia YES Kummeja saa nyt myös aikuiskoulutukseen – pilotti käynnistyi Varsinais-Suomessa

YES Kummit eli koulujen työelämäyhteistyössä toimivat yrittäjät ja muut työelämän vapaaehtoiset ovat nyt myös aikuisopiskelijoiden tukena. Varsinais-Suomessa käynnistynyt pilottihanke tarjoaa työelämän kontakteja muun muassa maahanmuuttajien koulutukseen.

YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä. YES Kummit voivat esimerkiksi kutsua oppilaita ja opiskelijoita yritysvierailuille, kertoa oman uratarinansa tai antaa vinkkejä työnhakuun. YES Kummi voi osallistua paitsi yhteisiin teemapäiviin ja erilaisiin tapahtumiin, myös tavalliselle oppitunnille.

Varsinais-Suomessa käynnistyi vuoden alussa YES-kummitoiminnan aikuiskoulutuspilotti, jossa YES Kummeja voi hakea erityisesti aikuiskoulutukseen.

YES Kummeja voi etsiä ja heille lähettää yhteistyöpyyntöjä osoitteessa yeskummit.fi/aikuiskoulutus.

Pilotti on osa maahanmuuttajien työllistymistä edistävää Vertaista vailla -hanketta.

– YES Kummit on oiva apu opettajille, jotka etsivät työelämäkumppaneita kotoutumis- ja ammatillisessa koulutuksessa oleville maahanmuuttajille. YES Kummin voi pyytää esimerkiksi avaamaan suomalaisen työelämän pelisääntöjä tai kertomaan yrittäjyydestä, Hanna Tarvainen Vertaista vailla -hankkeesta sanoo.

YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio kannustaa opettajia ja oppilaitoksia rohkeasti toteuttamaan yhteistyötä työelämän kanssa. Jos omia kontakteja ei vielä ole, on YES-kummiportaali helppo paikka aloittaa ja etsiä sopivia kumppaneita. YES Kummeille voi lähettää yhteistyöpyyntöjä suoraan portaalista.

– Koulujen pitää valmistaa nuoria työelämään ja tehdä yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, ja siinä YES Kummit ovat opettajille korvaamaton apu. Yhteistyö YES Kummien kanssa on keino tehdä oppimisesta työelämälähtöisempää, Vainio kertoo.

Lisätiedot:

YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio: johanna.vainio@yrittajat.fi, 050 3588409

Varsinais-Suomen Yrittäjien koordinaattori Hanna Tarvainen: hanna.tarvainen@yrittajat.fi, 040 7511166

YES-kummiportaali >>

YES – Intohimona yrittäjyyskasvatus!

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto, MTK sekä Suomen 4H-liitto.

YES Kummit

YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä. YES Kummit tuovat kouluille tietoa yrittäjyydestä ja työelämästä sekä toimivat esikuvina lapsille ja nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina. YES Kummien ansiosta nuoret tutustuvat lähiympäristönsä yrityksiin ja työn tekijöihin ja saavat roolimalleja työelämään. Kummit ovat yksi keino muuttaa koulua työelämälähtöisemmäksi ja verkottaa opetusta yhteiskuntaan. YES-kummiportaalissa yeskummit.fi opettajat ja opiskelijat voivat ottaa yhteyttä oman alueensa kummeihin ja ehdottaa heille yhteistyötä, kuten kouluvierailua tai yhteistä projektia. Vuonna 2019 YES-kummiportaaliin on rekisteröitynyt jo noin 400 yrittäjää ja työelämän vapaaehtoista.