24.3.2021 klo 10:59
Uutinen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelillä voidaan luoda vetovoimaa, työllisyyttä ja verotuloja

Lahdessa ollaan päättämässä varhaiskasvatuksen palveluseteliin kohdistuvista säästötoimenpiteistä. Asiasta käytävän kiivaan ja monipolvisen keskustelun keskellä Lahden Yrittäjät ja Päijät- Hämeen Yrittäjät haluavat muistuttaa, että asian ydin on lopulta yksinkertainen: kyse on valinnanvapaudesta, kaupungin vetovoimasta ja luotavasta elinvoimasta. Palvelusetelien käytöllä ja asianmukaisella hinnoittelulla voidaan saada aikaan paljon myönteisiä kerrannaisvaikutuksia kaupungille, perheille ja varhaiskasvatuksen palveluntuottajille.

Palvelusetelin käyttö on lisännyt kaupungin palvelukykyä ja joustovaraa ja tuonut säästöä. Palveluseteli edistää perheiden valinnanmahdollisuutta, kunhan sen arvo on palvelusetelilainkin edellyttämällää kohtuullisella tasolla. Liian alhainen arvo ei tue perheiden tasa-arvoisuutta.

Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ovat tärkeä osa kunnan vetovoimaa. Lahden moneen ker- taan julkilausuttu tavoite on saada kaupunkiin lisää osaavaa, tänne sijoittuvaa työvoimaa ja myös saada valmistuvat korkeakouluopiskelijat juurtumaan kaupunkiin. Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus, sisältö ja taso vaikuttavat muutto- ja sijoittumispäätöksiin. Hyvin ja ennakoitavasti toteutettu palvelusetelijärjestelmä lisää palveluntuottajien kirjoa, mikä osaltaan lisää kaupungin kiinnostavuutta perheiden asuinpaikkana.

Varhaiskasvatuksen palveluntuottajayritykset luovat osaltaan kaupunkiin työllisyyttä ja verotuloja. Kun palvelusetelin arvo säilytetään kustannuksiin nähden kohtuullisena, pienemmilläkin alan toimijoilla on mahdollisuus pysyä markkinoilla ja edelleen kehittää toimintaansa. Näin varhaiskasvatuspalvelujen yksityinen tarjonta pysyy monipuolisena eikä keskity vain isoille yrityksille.

Tiina Rantala, puheenjohtaja
Lahden Yrittäjät

Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja
Päijät-Hämeen Yrittäjät

Kirjoitus on mediassa 24.3.2021 julkaistu mielipidekirjoitus.