27.4.2017 klo 13:35
Uutinen

Varsinais-Suomen Yrittäjät jätteenkuljetusjärjestelmästä: Kiinteistön haltijan malli säilytettävä

Varsinais-Suomen Yrittäjien hallitus painottaa, että kiinteistön haltijan malli, jossa asukkaat voivat itse valita mieleisensä yrityksen kuljettamaan jätteitään, on toimivin ratkaisu niin kunnan, kuntalaisten kuin yrittäjienkin kannalta. Yrittäjät korostaa myös, ettei korkeimman hallinto-oikeuden antamilla päätöksillä kielletä kiinteistön haltijan mallin käyttöönottoa.

Oikeuden ratkaisu perustuu siihen, etteivät lautakunnat olleet tehneet riittäviä selvityksiä päätöksenteon tueksi ja tämä menettelyvirhe voidaan korjata uuden käsittelyn yhteydessä.

-Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta voi edelleen päättää kiinteistön haltijan mallin säilyttämisestä hallinto-oikeuksien aikaisemmista päätöksistä riippumatta, jos lain edellytykset täyttyvät, päätöksen taustaksi on tehty riittävät selvitykset ja päätös perustellaan riittävällä tavalla. Kiinteistön haltijan mallin lisäedellytyksien täyttymistä tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti. Näin ollen vetoaminen korkeimman hallinto-oikeuden aikaisempiin päätöksiin antaa virheellisen kuvan siitä, ettei asiaa voitaisi vapaasti ratkaista alue- tai kuntakohtaisten selvitysten ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter painottaa.

Yrittäjäjärjestö katsoo, että mikäli kunnat siirtyvät kunnan järjestämään malliin, päätös sulkisi jätteenkuljetusmarkkinoita ja aiheuttaisi alalla jo toimiville yrityksille merkittäviä vaikeuksia.

– Kunnan malli suosii kokemuksemme perusteella isoja yrityksiä ja vähentää pienten yritysten määrää. Markkinoiden keskittyminen johtaa palvelun laadun heikkenemiseen ja hintojen nousuun, mikä lopulta näkyy kaikkien kuntalaisten kustannuksissa. Päätöksenteon pohjaksi ei myöskään ole perusteltua ottaa automaattisesti kunnan järjestämää mallia, vaan kiinteistön haltijan malli ansaitsee tulla arvioiduksi tasa-arvoisena järjestelmänä, jatkaa Munter.

Lisätiedot:

Hanna Munter, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät
puh. 044 296 9071
hanna.munter@yrittajat.fi