Heidi Peltonen, Lead, Sustainable Partnerships
12.9.2022 klo 09:21
Uutinen

Vastuullisuuden useat ulottuvuudet – miten käännät haasteet kilpailueduksi?

Kaupallinen yhteistyö: Neste

Tuntuuko vastuullisuus vaikealta ja siihen liittyvät asiat haasteellisesta, etkä oikein pääse alkuun? Kuluva kalenterivuosi on jälleen laittanut niin pienet kuin isotkin ahtaalle sekä nostanut tikunnokkaan vastuullisuuden useat ulottuvuudet. Nyt on aika kääntää tämä kilpailueduksi.

Vastuullisuuskeskustelussa toisinaan unohtuu, että vastuullisuus ei tarkoita ainoastaan kestäviä valintoja”, jotka hidastavat ilmastonmuutosta. Vastuullisuus nykymuotoisena käsitteenä rakentuu kolmesta osa-alueesta: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Alati muuttuvassa maailmassa vastuullisuuden eri osa-alueet nostavat vuorotellen päätään, jolloin yritysten toimet joutuvat aika-ajoin tarkemman vastuullisuussuurennuslasin alle.

Sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden noustessa hetkellisesti prioriteetiksi jatkuu kuitenkin ympäristöön liittyvien vastuullisuusteemojen edistäminen ja tarkastelu. Erilaiset ympäristösopimukset ja -sitoumukset päästöttömistä toimista leviävät hitaasti, mutta varmasti yhä useampi yritys joutuu avaamaan toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta tarjouspyynnöissä ja kilpailutuksissa. Kääntämällä vastuullisuuden liiketoiminnan strategiseksi painopisteeksi ja tulevaisuuden kehityssuunnaaksi turvaat kilpailukykysi tulevaisuudessa.

Tee vastuullisuudesta kilpailuetu tunnistamalla toimintaympäristösi prioriteetit

Rakentamisen ja urakoinnin alalla korostuu jo nyt muun muassa ympäristövastuun merkitys. Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt ja Suomen suurimmat kaupungit ovat allekirjoittaneet Green Deal sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksessa korostuu fossiilisista irtautuminen sekä polttoaineiden korvaaminen kestävämmillä ratkaisuilla läpi arvoketjun.

Eri toimialoilla asiakkaat ja tilaajat painottavat eri osa-alueita ja on tärkeää, että ymmärrys oman toimialan trendeistä ja vaatimuksista on tiedossa. Toisaalla korostuu etenkin viime aikaisten tapahtumien valossa sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Tulevaisuusorientoituneilla strategisilla valinnoilla voit ottaa etumatkaa kilpailijoihin ja tuoda proaktiivisesti omaa toimintaasi esille eri vastuullisuuden osa-alueiden kautta osoittamalla sen olevan toimintasi ydinteemoja. Arvioimalla omat vahvuudet ja heikkoudet sekä peilaamalla niitä toimintaympäristön vaatimuksiin voit tunnistaa juuri sinun kilpailuetusi.

Tartu toimeen sekä tilaisuuteen heti ja nappaa vastuullisuuden paalupaikka toimialallasi!

Neste MY uusiutuvilla polttoaineilla ja palveluilla nopea sekä todennettava muutos

Neste MY uusiutuvien polttoaineiden avulla voit nopeasti vähentää omasta toiminnastasi aiheutuvia päästöjä sekä myös raportoida asiakkaillesi reaaliaikaisesti valintojesi hyödyllisyydestä. Neste MY Uusiutuvan Dieselin ja Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn avulla voit saavuttaa yrityksellesi jopa 90% pienemmät kasvihuonepäästöt verrattuna fossiiliseen dieseliin. Vanhemmassa kalustossa käytettynä uusiutuvat polttoaineet pienentävät myös lähipäästöjä. Neste MY Hiilijalanjälki -palvelun avulla voit seurata reaaliaikaisesti päästövähenemää ja luotettavasti raportoida tulokset myös eteenpäin esimerkiksi projektikohtaisesti.