15.9.2021 klo 11:02
Uutinen

Verohallinnon tehovalvonnassa 45 prosenttia 182 yrityksestä saa lisäveroja maksettavakseen – Väärinymmärryksiä ja vilunkipeliä

Alustavia tuloksia taksiyrittäjien tehovalvonnasta: tuloja jätetty kirjaamatta kirjanpitoon 1,2 miljoonan euron edestä.

Verohallinto aloitti keväällä taksiyrittäjien tehovalvonnan, joka on sisältänyt verotarkastuksia, valvontakäyntejä ja selvityspyyntöjä. Tähän mennessä se on löytänyt 1,2 miljoonan euron edestä tuloja, joita ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kirjanpidossa. Valvontaa on elokuun loppuun mennessä tehty riskiperusteisesti 182 taksiyrittäjälle. 45 prosentissa valvontatapauksista taksiyrittäjälle on tullut lisää veroja maksettavaksi.

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Myös verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi.

Tehovalvonnan alkuvaiheen tulosten perusteella vilpillistä toimintaa löytyy sekä pitkään alalla toimineista että uusista yrittäjistä.

– Merkittävin havainto on, että myyntiä on jäänyt kirjaamatta kirjanpitoon tai muutoin ilmoittamatta meille. Myyntiä on esimerkiksi kirjattu puutteellisesti, eikä taksiautojen taksamittareiden myyntiraportteja ole säilytetty tai liitetty kirjanpitoaineistoon, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta tiivistää tuloksia.

Virheiden kirjo

Valvonnan perusteella taksiyrittäjät ovat myös vähentäneet kirjanpidossa esimerkiksi yksityisautoilun kuluja ja muita omia menoja, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.

Valvonnassa on havaittu myös, että palkkoja on maksettu pimeästi ja työnantajan velvollisuuksia on jätetty hoitamatta.

Alustojen kautta taksituloja saavat luulevat virheellisesti, että alusta ilmoittaa taksiyrittäjän tulot Verohallintoon.

Tehovalvonnan perusteella kansainvälisten sovellusten kautta taksitoimintaa harjoittavat eivät ole perillä siitä, että heidän vastuullaan on ilmoittaa taksitoiminnasta saadut tulot Verohallinnolle.

– Moni luulee virheellisesti, että kansainvälinen alustaa pyörittävä yritys ilmoittaisi kaikkien taksiyrittäjien tulot oikean maan verohallinnolle. Näin ei ole. Taksiyrittäjä on vastuussa siitä, että kaikki tulot tulevat ilmoitetuksi meille, Lahdenperä sanoo.

Suomessa taksitoimintaa harjoitetaan esimerkiksi Uber- ja Yango-sovellusten kautta.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen hämmästelee sitä, että kansainväliset Suomessa taksien välitystoimintaa harjoittavat yritykset eivät ohjaa ja opasta välityksensä piirissä olevia toimijoita lainsäädännön vaatimuksista.

– Kansainvälisiä toimijoita ei näytä kiinnostavan varmistaa, että niiden piirissä toimivat yrittäjät hoitavat yhteiskunnalliset vastuunsa. Se on mielestämme selkeä ongelma, joka osaltaan johtaa kilpailutilanteen vääristymiseen, Koskinen sanoo.

– On erittäin valitettavaa, että taksialalla on vastuita ja velvoitteita välttäviä yrittäjiä. Valvonnan on sen vuoksi oltava jatkossakin näkyvää, tehokasta ja ennalta ehkäisevää, hän summaa.

600 yrittäjää jäljellä

Taksiliitto on ottanut ilolla vastaan tiedon siitä, että Verohallinto on tehnyt valvontaa riskiperäisesti. Verohallinto kertoo, että myös pöytälaatikossa olevat taksiluvat käydään läpi, tavoitteena löytää pimeät tulot.

Taksialan tehovalvonta jatkuu vielä ainakin ensi kevääseen asti. Verohallinto aikoo käydä valvonnassa läpi vielä myös noin 600 taksiyrittäjän toimintaa, jotka ovat ilmoittaneet tuloja aiemmin taksitoiminnasta.

– Tarkoituksena on näiden lisäksi käydä läpi myös sellaisia taksiluvan omistajia, joilla ei ole verotietojen perusteella ollut taksitoimintaa. Selvitämme, ovatko he tehneet ajoja pimeästi, Lahdenperä kertoo.

Taksiliiton Koskinen muistuttaa, että riskianalyysiin poimittujen määrä osoittaa myös sen, että valtaosa taksialan toimijoista on edelleen rehellisiä, yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitavia yrittäjiä.

– Toimialalla on noin 12 000 luvanhaltijaa. Riskianalyysissä esiin nousi alle 800 yrittäjää ja heistä noin 80:lle on tähän mennessä suoritetussa valvonnassa määrätty lisäveroja, Timo Koskinen sanoo.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi

Avaa pop-up -ikkuna