25.4.2019 klo 14:45
Uutinen

Verohallinto pyrkii lähivuosina esitäytettyyn ilmoitukseen myös arvonlisäverosta

Verohallinto kehittää arvonlisäverotuksen ilmoittamista lähivuosina. Tavoitteena on hyödyntää yritysten sähköistä taloustietoa. Verohallinto esittää, että tulevaisuudessa valtaosa arvonlisäveroilmoituksen tiedoista voisi tulla esitäytettynä.

Verohallinnon tavoitteena on saada yritysten sähköinen taloustieto kulkemaan suoraan verottajalle ilman erillistä ilmoittamista. Sähköinen taloustieto tarjoaisi yrityksille mahdollisuudet oman taloutensa seuraamiseen ja taloushallintonsa automatisoimiseen.

Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro pitää digitalisaation edistämistä pk-yrityksissä sinänsä kannatettavana.

– On kuitenkin syytä muistaa, että pk-yrityskenttä on hyvin heterogeeninen ja yrityksillä on hyvin erilaiset valmiudet ottaa käyttöön ehdotettuja järjestelmiä. On tärkeää pohtia mitkä toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia niistä saatavaan hyötyyn nähden, Linna-Aro huomauttaa.

Linna-Aro pitää tärkeänä, että alv-ilmoittamisen suunnittelutyössä otetaan pienyritykset huomioon.

– Sidosryhmätapaamisissa Verohallinnon kanssa on todettu, että uudistuksessa on otettava huomioon asiakkaiden erilaisuus ja selvitettävä pienten toimijoiden mahdollisuudet hoitaa velvoitteet ilman hallinnollisen taakan kasvua.

Verohallinto pyrkii arvonlisäverotuksessa reaaliaikaiseen verotukseen, jossa hyödynnetään sähköisiä lasku- ja kuittitietoja.

– Tavoitteena on, että valtaosa arvonlisäveroilmoituksen tiedoista voisi tulla esitäytettynä tulevaisuudessa asiakkaille valmiiksi, Verohallinnon valvontapäällikkö Sanna Esterinen sanoo.

Esterisen mukaan tavoite mahdollistuu pikkuhiljaa, kun sähköinen lasku ja kuitti yleistyvät. Jos lainsäädäntöä muutetaan niin, että sähköinen kuitti ja laskutus tulevat pakollisiksi, mahdollistuu riittävä tiedonsaanti esitäytettyä alv-ilmoitusta varten. Muutokset lainsäädännössä tarkoittaisivat, että kassajärjestelmien pitää pystyä tuottamaan sähköisiä kuitteja.

Ensi vuonna voimaan tuleva niin sanottu verkkolaskulaki edistää yritysten sähköistä laskutusta. Lain mukaan sekä julkinen hallinto että yritykset voivat vaatia sähköisiä laskuja kauppakumppaneiltaan.

Uusi arvonlisäveroilmoitus aikaisintaan 2022

Ensimmäisenä toimenpiteenä alv-raportoinnin kehittämishankkeessa Verohallinto on muotoillut luonnoksen uudesta arvonlisäveroilmoituksesta, jossa tietosisältöjä on tarkennettu muun muassa EU:n ulkopuolisiin maihin kohdistuvan kaupan osalta. Verohallinnon mukaan uudistuksella voidaan vähentää asiakkailta nykyisin pyydettäviä lisäselvityksiä. Uusi ilmoitus otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.

– Alv-ilmoituksen uudistaminen ei aiheuta lisäraportointia yrityksillä, joilla on pääasiassa yleisen verokannan mukaista toimintaa. Suuri osa Suomen yrityksistä on tällaisia, Sanna Esterinen sanoo.

Päätöksiä arvonlisäveron raportoinnin laajentamisesta koskemaan lasku- ja kuittitietoja tehdään seuraavan kerran keväällä 2020.

Tiina Rantakoski

tiina.rantakoski (at) yrittajat.fi

Lähde: Edilex.fi

Kuva: Getty Images