Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Näin valmistaudut verotarkastukseen
Parhaiten verotarkastukseen voi Yrittäjien asiantuntijan mukaan valmistautua aloittamalla se jo heti yritystoiminnan aloituksesta lähtien. Kuva: Getty Images
29.5.2024 klo 07:11
Uutinen

Verotarkastus tulossa? Näin valmistaudut ja vältät yllätykset – Lue asiantuntijan vinkit

Yrittäjien veroasiantuntija muistuttaa yhtiön ja osakkaiden välisten sopimusten merkityksestä.

Verotarkastus voi aiheuttaa väristyksiä, etenkin jos siitä ei ole aikaisempaa kokemusta. Kyseessä on kuitenkin varsin yleinen toimenpide.

– Kun yrittäjä saa verotarkastusta koskevan yhteydenoton, kannattaa valmistautuminen aloittaa viipymättä. On hyvä keskustella tarkastuksesta esimerkiksi oman kirjanpitäjän kanssa ja etsiä keskeinen aineisto valmiiksi esille. Verotarkastuksessa esitettyihin kysymyksiin on syytä vastata huolellisesti varman tiedon pohjalta. Esimerkiksi pelkät muistinvaraiset ”vähän sinne päin” -olevat toteamukset tai selvitykset, jotka muuttuvat tarkastuksen aikana, eivät ole omiaan rakentamaan uskottavuutta, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo.

Parhaiten verotarkastukseen voi Hellmanin mukaan valmistautua aloittamalla se jo heti yritystoiminnan aloituksesta lähtien.

– Yrittäjän on heti toiminnan alusta alkaen hyvä varmistaa, että kaikessa toimitaan kirjanpito- ja verolainsäädännön edellytysten mukaisesti.

Näin tarkastus etenee

Verotarkastuksessa perehdytään muun muassa tietoihin, jotka yrittäjä on ilmoittanut verottajalle. Samalla käydään läpi asiaan liittyvät Verohallinnon päätökset ja ennakkoratkaisut.

Verotarkastuksesta otetaan pääsääntöisesti yhteyttä etukäteen. Yhteydenoton aikana sovitaan tarkastuksen ajankohdasta ja yrittäjälle kerrotaan, mitä ajanjaksoa tarkastus koskee. Samalla yrittäjää ohjeistetaan siitä, mitä materiaalia tarkastuksen aikana tarvitaan. Tämä nopeuttaa tarkastuksen etenemistä.

Itse tarkastuksessa yrityksen edustajat käyvät läpi liiketoimintaa ja muun muassa sitä, miten kirjanpito ja palkanlaskenta on järjestetty. Taustoittava keskustelu voidaan joissain tapauksissa käydä myös puhelimessa. Varsinainen verotarkastus voi edellyttää kirjallisia selvityspyyntöjä.

Varsinaista tarkastettavaa aineistoa ovat esimerkiksi tilinpäätös- ja tositeaineistot sekä palkkakirjanpito. Tärkeitä dokumentteja ovat lisäksi erilaiset hallintopöytäkirjat ja tilintarkastajien raportit.

Verotarkastuksessa perehdytään muun muassa tietoihin, jotka yrittäjä on ilmoittanut verottajalle. Samalla käydään läpi asiaan liittyvät Verohallinnon päätökset ja ennakkoratkaisut.

Muista sopimusten dokumentointi

Hellmanin mukaan erityistä huomiota verotarkastukseen valmistautumisessa kannattaa kiinnittää siihen, että yhtiön ja yrittäjän sekä yhtiön ja yrittäjän lähipiirin välisissä sopimuksissa menetellään samoin kuin meneteltäisiin ulkopuolisten ja riippumattomien osapuolten kanssa. Avainasemassa on sopimusten asianmukainen dokumentointi.

– Jos esimerkiksi yhtiön omaisuutta myydään alihintaan osakkaalle, katsotaan hinnoittelupoikkeamasta syntyvän osakkaalle peiteltyä osinkoa. Yhtiön ja osakkaan väliset sopimukset ovat tyypillisiä verotarkastuksessa kiinnostusta herättäviä asioita.

Verotarkastuksen aikana yrittäjälle selviää, millaisia toimenpiteitä Verohallinto tekee mahdollisten virheiden korjaamiseksi. Verotusta voidaan korjata tarvittaessa myös yrityksen eduksi.

Varsinaisesta verotarkastuskertomuksesta selviää, millaisia toimenpiteitä tarkastuksen seurauksena on tehty. Verotarkastajat laativat tarkastuskertomuksen, vaikka havainnot eivät johtaisi toimenpiteisiin.

Yrittäjä voi antaa vastineen verotarkastuksen toimenpiteistä. Jos vastine vaikuttaa verotustoimenpiteisiin, verotarkastajat muuttavat verotarkastuskertomusta, ennen kuin Verohallinto määrää lopullisen veron tai oikaisee verotusta. Asiakkaan pyynnöstä verotarkastuskertomus voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa.

Hellmanin mukaan verotarkastuksessa voidaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa.

– Joskus verotarkastuksessa esitetty kysymys voi olla sellainen, ettei yrittäjä itse sitä ymmärrä. Tällöin verotarkastajia voi pyytää täsmentämään kysymystä. Verotusta hyvin ymmärtävän asiantuntijan pyytäminen avustamaan jo heti verotarkastajien yhteydenoton jälkeen voi monesti olla paikallaan.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen