23.5.2019 klo 10:47
Uutinen

Vertaista Vailla -hankkeesta hyviä tuloksia – Varsinais-Suomi sai uusia osaajia

Maahanmuuttajille suunnatut intensiivikurssit auttoivat tehokkaasti työllistymisessä.

Maahanmuuttajat työllistyvät selvitysten mukaan huonosti Suomen työmarkkinoille. Turun AMK:n koordinoimassa Vertaista vailla -hankkeessa on kahden viime vuoden aikana työskennelty maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi Turun seudulla. Intensiivikurssien osallistujista noin 80 prosenttia on työllistynyt, perustanut yrityksen tai opiskelee. Varsinais-Suomen Yrittäjät on ollut Vertaista Vailla -hankkeessa kumppanina.

Hankkeella oli kolme päätavoitetta: lisätä maahanmuuttajien työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia, selkeyttää palveluverkostoa ja rakentaa palveluohjausmallia. Kolmas tavoite oli lisätä monikulttuurisuusasiantuntemusta.

Maahanmuuttajien työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia edistettiin vahvimmin neljän viikon intensiivikursseilla, joita järjestettiin kolme. Ne tavoittivat noin neljäkymmentä, pääosin korkeasti koulutettua maahan muuttanutta, jotka aktiivisesti etsivät polkuaan suomalaiseen työelämään.

Maakunnan työelämä sai uusia osaajia

Paras osoitus hankkeen tavoitteisiin pääsemisestä on se, että osallistujat ovat päässeet eteenpäin kotoutumisen ja työllistymisen poluilla. Tilastot kurssien osallistujien nykytilanteesta puhuvat puolestaan – noin 40 prosenttia on työssä, 10 prosenttia on perustanut yrityksen ja noin 30 prosenttia opiskelee. Varsinaissuomalainen työelämä on saanut paljon uusia osaajia!

Intensiivikurssien osallistujat olivat eri-ikäisiä naisia ja miehiä laajasti eri aloilta. Edustettuina olivat niin insinöörit, psykologit kuin opettajatkin. Kursseihin sisältyi monipuolisesti ohjausta itsenäiseen kielenopiskeluun, työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta, vertaisohjausta sekä mentorointia ja henkilökohtaista ohjausta, joka jatkui vielä kurssin jälkeen. Erityisesti mentoroinnista saatiin paljon hyviä kokemuksia.

– Minulla oli mentori ja siitä oli tosi paljon hyötyä. Puhuimme työasioista, omasta alastani ja sillä kehittymisestä. Kävimme monta kertaa mentorin työpaikalla. Mentori todella auttoi minua kehittämään omaa uraa ja luomaan suhteita työelämän edustajien kanssa, sanoo eräs kurssin osallistuja haastattelussa.

Verkostot puuttuvat – uusi hanke tarttuu haasteeseen

Vertaista vailla -hankkeessa tunnistettiin maahanmuuttajien työllistymisen esteiksi esimerkiksi puutteellinen suomen kielen taito sekä se, että ulkomailla hankittua osaamista ei aina tunnisteta suomalaisilla työmarkkinoilla. Maahanmuuttajilta puuttuu usein kontakteja suomalaiseen työelämään ja Suomessa hankittua työkokemusta, mikä alentaa työllistymismahdollisuuksia.

Vaikka hanke loppuu nyt toukokuussa, työ teeman parissa jatkuu uudessa MESH-hankkeessa, jossa parannetaan kansainvälisten osaajien työllistymismahdollisuuksia mentoroinnin ja verkostojen avulla.

Vertaista vailla -hanke käynnistettiin tammikuun alussa 2017, ja se päättyy toukokuussa 2019. Turun ammattikorkeakoulu vastaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen toteutuksesta yhdessä kumppaniorganisaatioidensa Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa.