21.2.2022 klo 10:07
Uutinen

Vihreä raha kannustaa yrityksiä ilmastonmuutoksen torjuntaan

Tulevaisuudessa yrityksille on tarjolla maltillisemmin hinnoiteltua vihreää rahaa tai kalliisti hinnoiteltua tavisrahaa.

Yritysten varautuminen ilmastonmuutokseen kulkee jatkossa käsi kädessä yritysrahoituksen saatavuuden ja hinnan kanssa. Ellei yrityksellä ole suunnitelmaa tai aikomusta pyörittää liiketoimintaansa ESG-kriteerien vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, yritysrahoituksen uudet lainalaisuudet voivat tulla ikävänä yllätyksenä. Rahan hinta ja ehdot kallistuvat ja tämä puolestaan johtuu EU:n taksonomialuokituksista. Kärjistäen voisi sanoa, että tulevaisuudessa yrityksille on tarjolla maltillisemmin hinnoiteltua vihreää rahaa tai kalliisti hinnoiteltua ja vakuusehdoiltaan tiukempaa tavisrahaa. Tämän lisäksi Suomen rahoitusmarkkina on tunnetusti pankkivetoinen ja vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen saatavuus ja käyttö ovat tuoreen Pk-barometrin mukaan vähenemässä. Tämä sitoo yritykset yhä enemmän pankkirahoituksen velvoitteisiin.

Valtakunnallinen PK-barometri kertoo Pohjois-Savon pk-yritysten kartoittaneen toistaiseksi harmillisen vähän ilmastonmuutoksen vaikutuksia yritykseensä (14 %). Lähes puolet (49 %) vastaajista ei nähnyt ilmastonmuutoksen hillitsemistoimilla vaikutusta yritystoimintaansa. Neljänneksen (25 %) mielestä haasteita tulee jonkin verran. Lisää mahdollisuuksia liiketoiminnalleen näki 13 prosenttia yrityksistä. Pieni osa (12 %) on laskenut yrityksensä hiilijalanjäljen.

Kustannussäästöt ovat hyvä ajuri

Ilmastonmuutokseen varautuminen, yrityksen kasvutavoitteet ja kansainvälistyminen muodostavat saumattoman yhteyden. Pääasiassa suuret yritykset ovat varautuneet uusiin vaatimuksiin etupainotteisesti ja näiden vanavedessä kulkevien alihankkijoiden varautuminen on hyvää. Käytännön ratkaisuina yritykset kertovat päästövähennyksiin liittyvistä teknologian ratkaisuista. Näitä ovat myös kierrätys, uusiokäyttö ja vähäpäästöisten palveluiden tai tuotteiden tarjoaminen. Pohjois-Savossa vähäpäästöisen energian alalla tai toimitusketjuissa toimiikin jo nyt valtakunnallista keskiarvoa suurempi osa yrityksistä. Ymmärrettävästi yritykset ovat nyt myös entistä kiinnostuneempia yrityksen oman energiatehokkuuden ratkaisuista. Kustannussäästöt ovatkin hyvä ajuri yritysten ilmastoherätykseen.

Mikä vinkiksi pk-yrityksille, joiden ilmastonmuutokseen varautuminen on vielä vähäistä? Yrityksen oma suunnitelma on tärkeä ja jo sitoutuminen siihen yrityksen strategiassa on viite rahoittajille, että oikealla polulla ollaan.

Kokenut pankkiiri veti yhtäläisyyksiä 90-luvun laatujärjestelmien rakentamiseen. Yrityskohtaisten kestävän kehityksen suunnitelmia voi löyhästi verrata niihin. ISO-savotta moninaisine kriteereineen tuntui aluksi monesta yrityksestä ylitsepääsemättömältä, mutta ne yritykset, jotka käytännönläheisesti alkoivat dokumentoida omaa toimintaansa, selvisivät hyvin. Sama pätee sovellettuna ilmastonmuutokseen varautumiseen. Tosin nyt erona aiempiin laatujärjestelmiin on se, että ESG-arvioinnit koskevat laajasti ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa. Ne koskevat kaikkia toimialoja ja kaiken kokoisia yrityksiä. Varautuminen vauhdittaa yritysten liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia.

Paula Aikio-Tallgren
Savon Yrittäjät toimitusjohtaja
Julkaistu Iisalmen Sanomissa 19.2.2022