Vihreä siirtymä matelee kuljetusalalla
SKALin mukaan 94 prosenttia yrityksistä on edelleen investoimassa dieselkäyttöiseen kuljetuskalustoon. Kuva: Getty Images

Vihreä siirtymä etenee hitaasti kuljetusyrityksissä: Yli 90 prosenttia aikoo investoida dieselmoottoreihin

SKALin tuoreen kyselyn mukaan kiinnostus vaihtoehtoisiin käyttövoimiin kasvaa, mutta käytännön hankinnoissa diesel jyrää edelleen kaasun ja sähkön.

Kuljetus- ja logistiikka-alan etuja valvovan SKAL ry:n tuoreen kuljetusbarometrin mukaan kuljetusyritysten investointiaikeet ovat painuneet alhaisimmalle tasolle kolmeen vuoteen.

Kyselyn perusteella seuraavan neljän kuukauden aikana investointeja on tekemässä 25 prosenttia yrityksistä, kun suurimmillaan investointeja on suunnitellut 33 prosenttia vastanneista.

Eniten investointeja kohdistuu kuorma-autoihin, joita on hankkimassa 15 prosenttia yrityksistä. Peräti 75 prosenttia yrityksistä ei ole tekemässä investointeja loppuvuoden aikana. 

– Investointiaikeiden laskeva trendi on huolestuttava signaali. Käyttövoimasta riippumatta uudempi kuljetuskalusto on energiatehokkaampaa ja siten vähäpäästöisemää. Nykyisellä investointitasolla kalusto ei uusiudu riittävän nopeasti. Alhainen investointitaso on merkki heikosta investointikyvystä, arvioi SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Kaikissa kuljetusbarometriin vastanneissa yrityksissä investointiaikeet ovat laskeneet huipusta 24 prosenttia. Loppuvuoden 2023 aikana vain 15 prosenttia 1–3 auton yrityksistä on tekemässä investointeja, kun suurimmillaan osuus on ollut 24 prosenttia.

Haasteena raskaan kaluston latausinfra

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus suunnitelluista tavaraliikenteen autoinvestoinneista on lähtenyt kasvuun.

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala ei ylläty tuloksesta.

– Lähes 700 kuljetusyrittäjän näkemyksen mukaan kaikista tärkein tulevaisuuden muutostekijä on kirkas: kuljetuskaluston tulevaisuuden energialähde oli ehdottomasti tärkein.

– Selvää on, että dieselillä ajetaan vielä pitkään, mutta muiden energiamuotojen käyttö lisääntyy. Hitaasti, mutta lisääntyy, Kujala sanoo. Hän ennakoi, että 2030-luvulle tultaessa diesel-kaluston määrä alkaa vähentyä.

– Uusien vähäpäästöisten fossiilittomien käyttövoimien kuljetuskalustoon voidaan kuitenkin investoida vasta, kun teknologinen kehitys on riittävää ja myös energian saatavuus on varmistettu.

Kujalan mukaan käyttövoimakehitys edellyttää, että  sähkölle, kaasulle, vedylle ja muille mahdollisille energioille on rakennettu kattava valtakunnallinen jakeluinfra.

– Olemme esittäneet, että tavaraliikenteen taukopaikkojen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkkoa tulee kehittää yhtä matkaa. Erityisen tärkeässä roolissa ovat tavaraliikenteen keskeiset kuljetusväylät. Esimerkiksi julkista latausinfraa ei raskaalle kalustolle ole nyt lainkaan. Varsinkin pidempimatkaisessa tavaraliikenteessä tämä on edellytys kalustoinvestoinneille.

Kaasun suosio ohittaa sähkön

Barometrin mukaan niistä kuljetusyrityksistä, jotka ovat investoimassa paketti- tai kuorma-autoihin loppuvuoden 2023 aikana, kaikkiaan 11 prosenttia aikoo investoida kaasukäyttöiseen ja kahdeksan prosenttia sähkökäyttöiseen autoon.

Suomalaisen ammattimaisen tavaraliikenteen noin 34 000:sta kuorma-autosta vasta noin 500 hyödyntää käyttövoimanaan muuta kuin dieseliä.

Samaan aikaan kuitenkin 94 prosenttia yrityksistä on edelleen investoimassa dieselkäyttöiseen kuljetuskalustoon.

– Henkilöautoista poiketen kiinnostus kaasukäyttöisiä autoja kohtaan nousee tavaraliikenteessä. Biokaasu kotimaisena ja puhtaana käyttövoimana on hyvä osaratkaisu tavaraliikenteen päästöjen vähentämiseen. On tärkeää, että EU-säädöksillä ei luoda esteitä biokaasukuorma-autojen valmistamiseen ja käyttämiseen, SKALin johtaja Petri Murto sanoo.

SKALista huomautetaan, että suomalaisen ammattimaisen tavaraliikenteen noin 34 000:sta kuorma-autosta vasta noin 500 hyödyntää käyttövoimanaan muuta kuin dieseliä.

– Tavaraliikenteessä on edessä pitkä aika, jolloin käytössä on laaja joukko eri käyttövoimia. Poliittisilla päätöksillä tulee varmistaa se, että logistiikkakustannukset eivät nouse, olipa kuljetusyrityksen kaluston käyttövoimana diesel, kaasu tai sähkö, Murto painottaa.

Vuoden 2023 kolmas SKAL Kuljetusbarometri toteutettiin 27.9.-12.10.2023. Kyselyyn vastasi 540 kuljetusyrittäjää.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen